Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowa współpraca logistyczna w Grupie Azoty
24.02.2017
Nowa współpraca logistyczna w Grupie Azoty
300 tys. ton siarki rocznie będzie przeładowywane w gdyńskim porcie w latach 2018-2023.

W piątek – 24 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie a Bałtycką Bazą Masową Sp. z o.o. w Gdyni dotycząca przeładunku siarki. Surowiec ten wydobywany przez Grupę Azoty SIARKOPOL, a załadowywany na statki przez Bałtycką Bazę Masową trafi do kontrahentów na całym świecie. Sygnatariuszami umowy byli prezes zarządu Grupy Azoty SIARKOPOL Karol Dytkowski oraz prezes zarządu Bałtyckiej Bazy Masowej Mirosław Turzyński.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Grupy Azoty Puławy w obecności: prezesa zarządu Grupy Azoty S.A. dr. Wojciecha Wardackiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz prezesa zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Jacka Janiszka.

Grupa Azoty S.A. jest właścicielem 97,25% akcji spółki z Grzybowa. 50% udziałów Bałtyckiej Bazy Masowej posiada natomiast Grupa Azoty PUŁAWY.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez BBM na rzecz Grupy Azoty SIARKOPOL usług przeładunkowo-składowych siarki granulowanej i pastylkowanej. Siarka z Grzybowa będzie dostarczana do Gdyni koleją, gdzie zostanie przez BBM rozładowana i załadowana na statki. W ciągu roku ma zostać przeładowane około 300 tys. ton tego surowca. Rozpoczęcie przeładunku nastąpi z początkiem 2018 roku i potrwa do końca 2023 roku. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, tj. drugi udziałowiec BBM, popiera inicjatywę podjętą przez spółki i zadeklarował udział w finansowaniu adaptacji terminalu do przeładunku siarki.

Podpisana umowa to kolejny etap realizacji strategii Grupy Azoty w ramach działalności   logistycznej, to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez wykorzystanie własnych aktywów portowych. Dążąc do wzrostu wartości Grupy,  znajdujemy nowe obszary dla współpracy pomiędzy naszymi podmiotami – powiedział prezes zarządu Grupy Azoty S.A. dr Wojciech Wardacki.

– Cieszę się, że to właśnie w Puławach następuje zawiązanie współpracy pomiędzy BBM a SIARKOPOLEM. Widząc znaczenie logistyki dla zarządzania przedsiębiorstwem, w 1996 roku utworzyliśmy z Portem Gdynia spółkę BBM. Dziś obserwujemy kolejne korzyści płynące z tamtych decyzji biznesowych – podkreślił prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Jacek Janiszek

Dla BBM i Grupy Azoty SIARKOPOL podpisana umowa to początek współpracy w ramach Grupy Azoty, mimo że obie firmy świadczą od dawna usługi dla innych podmiotów w Grupie. Około 70% przychodów Bałtyckiej Bazy Masowej uzyskiwanych jest z tytułu przeładunku oraz składowania płynnych i sypkich nawozów pochodzących z Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty ZAK oraz Grupy Azoty PUŁAWY.

Nabyte doświadczenie i przeładowane miliony ton zapewnią przeładunek siarki przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska –  powiedział prezes zarządu Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. Mirosław Turzyński.

Siarka z Grzybowa wykorzystywana jest przez Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty PUŁAWY w procesie produkcji kaprolaktamu i siarczanu amonu, natomiast przez Grupę Azoty POLICE do wytwarzania nawozów wieloskładnikowych i bieli tytanowej.

Podpisana umowa to z jednej strony gwarancja niezakłóconego eksportu dla Siarkopolu, z drugiej zaś zapewnienie usług przeładunkowych na najwyższym poziomie – mówi prezes zarządu Grupy Azoty SIARKOPOL Karol Dytkowski.

Dzięki Grupie Azoty PUŁAWY Lubelszczyzna nie jest postrzegana wyłącznie jako region o charakterze rolniczo-turystycznym – produkuje nawozy dla rolnictwa, ale jednocześnie jest przykładem nowoczesnego biznesu. Dzisiejsza umowa wiąże się niewątpliwe z korzyściami dla puławskiej spółki, ale i dla całej Grupy Azoty – powiedział Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Bałtycka Baza Masowa jest najnowocześniejszym terminalem morskim do obsługi nawozów płynnych i sypkich w Polsce oraz należy do najnowocześniejszych terminali w obszarze Morza Bałtyckiego. Roczne zdolności przeładunkowe wynoszą ponad 1 mln ton. Właścicielem spółki są Grupa Azoty Puławy oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Każdy z podmiotów posiada  50% udziałów.

Grupa Azoty SIARKOPOL  jest  jedynym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Spółka wydobywa około 650 tys. ton tego surowca i zakłada wzrost wydobycia w kolejnych latach.  97,25% akcji spółki należy do Grupy Azoty S.A.

 

Przed podpisaniem umowy prezes Grupy Azoty SA dr Wojciech Wardacki spotkał się z przedstawicielami partnerów społecznych działających w puławskiej spółce.

Wyszukiwarka