Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Nowy Prezes PUŁAW

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy SA powołała z dniem 8 lipca 2013r. na Prezesa Zarządu Spółki jej dotychczasowego Wiceprezesa Pana Mariana Rybaka, na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. dotychczasowym Członkom Zarządu Panu Zenonowi Pokojskiemu oraz Panu Wojciechowi Kozakowi, na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji Zarządu.

09.07.2013
Dwóch nowych Wiceprezesów w siedmioosobowym Zarządzie

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 4 lipca 2013 r. – z dniem podjęcia uchwały – powołała do Zarządu Spółki Marka Kapłuchę oraz Mariana Rybaka.

05.07.2013
Nowi wiceprezesi Grupy Azoty
4 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwały o powołaniu w skład 7-osobowego Zarządu Spółki Pana Marka Kapłuchy oraz Pana Mariana Rybaka na stanowiska Wiceprezesów Spółki. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
05.07.2013
Współpraca z UMCS
Porozumienie w sprawie współpracy naszej Spółki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zostało zawarte 21 czerwca 2013 r. w Puławach. Podpisali je: prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, a z ramienia Zarządu naszej Spółki Marian Rybak oraz dr Zenon Pokojski . Współpraca obejmie m.in. organizacje i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach.
25.06.2013
Znów wysoko w rankingach
Ukazały się dwa najważniejsze na Lubelszczyźnie Rankingi firm województwa za 2012 rok – Setka Kuriera Lubelskiego i Złota Setka Dziennika Wschodniego. W obu zestawieniach Grupa Azoty Puławy plasowała się na czołowych miejscach.
20.06.2013
Przedstawiciele Grupy Azoty w zarządzie Fertilizers Europe
Wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski i członek zarządu Grupy Azoty „Puławy” S.A. Marek Kapłucha zostali powołani na nową dwuletnią kadencję w skład zarządu Fertilizers Europe (FE) – dawna EFMA, zrzeszająca europejskich producentów nawozów.
20.06.2013
Wyszukiwarka