Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Współpraca z UMCS
25.06.2013
Współpraca z UMCS
Porozumienie w sprawie współpracy naszej Spółki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zostało zawarte 21 czerwca 2013 r. w Puławach. Podpisali je: prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, a z ramienia Zarządu naszej Spółki Marian Rybak oraz dr Zenon Pokojski . Współpraca obejmie m.in. organizacje i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach.

W uroczystości uczestniczyli również: prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Cezary Możeński - Przewodniczący Rady Nadzorczej naszej Spółki, a także Ryszard Bartczak - Dyrektor Pionu Personalnego. Strony porozumienia mają też na uwadze stworzenie studiów podyplomowych skierowanych do pracowników naszej Spółki, organizowanie praktyk studenckich i staży dla najlepszych studentów w naszych Zakładach, realizacje prac naukowych i badawczych związanych z biznesem naszej Spółki. Mowa jest też o utworzeniu elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowań naszych produktów. Szczegóły porozumienia zostaną określone w umowach wykonawczych.

 

Wyszukiwarka