Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd PUŁAW na nową kadencję
18.03.2019
Zarząd PUŁAW na nową kadencję

Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY, działając na podstawie przepisów Statutu Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku uchwały powołujące Członków Zarządu Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej i przesłuchaniu kandydatów, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu: Pana dr. Krzysztofa Bednarza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Homendę, Panią dr Izabelę Świderek i Panią Annę Zarzycką–Rzepecką, powierzając im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu.

Nowa kadencja rozpocznie się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty PUŁAWY, zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Jednocześnie w Spółce przeprowadzono wybory kandydata pracowników na Członka Zarządu. W głosowaniu zakończonym 15 marca 2019 r. wybrany został dotychczasowy przedstawiciel pracowników w Zarządzie – pan Andrzej Skwarek. Powołanie Pana Andrzeja Skwarka w skład Zarządu wymaga osobnej uchwały Rady Nadzorczej.

Od 2012 roku Grupa Azoty PUŁAWY jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR)

i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty PUŁAWY to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga

z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych

i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie

w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej  zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

 

Wyszukiwarka