Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Porozumienie kończy spór w Puławach
17.09.2018
Porozumienie kończy spór w Puławach
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. oraz Komitet Strajkowy w dniu 17 września 2018 roku podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy trwający od listopada ubiegłego roku.

Porozumienie zostało wypracowane w ramach mediacji, toczonych od lutego 2018 r., z udziałem Mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej..

- Cieszę się, że jedne z najpilniejszych zadań, jakie 13 sierpnia postawiłem przed sobą przyjmując obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. polegające na uspokojeniu sytuacji społecznej w Spółce oraz rozwiązaniu sporu z korzyścią zarówno dla Pracowników jak i dla Spółki

– udało się zrealizować w relatywnie krótkim czasie. Dziękuję stronie społecznej za konstruktywne i otwarte podejście do rozmów, a całemu Zarządowi Spółki za wspólną, wyjątkowo intensywną pracę. Jak wielokrotnie podkreślałem podczas mediacji, istotę pomyślnego zakończenia sporu stanowił interes pracowników. To był nasz wspólny cel i dzięki skupieniu się na merytorycznej dyskusji, udało się go osiągnąć – podkreśla dr Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

- Decyzja o przyjęciu wynegocjowanego Porozumienia została podjęta jednomyślnie przez Komitet Strajkowy. Nad jego treścią pracowaliśmy w trakcie mediacji punkt po punkcie, okazując wielokrotnie dobrą wolę, która zawsze jest bardzo istotna przy rozwiązywaniu konfliktów. Znaleźliśmy z Zarządem Spółki wspólny język w podejściu do zapisów Umowy Społecznej oraz Umowy Konsolidacyjnej. Z satysfakcją przyjęliśmy też wcześniejszą decyzję o umiejscowieniu w Puławach Departamentu Korporacyjnego Handlu Nawozami – dodaje Piotr Śliwa, Przewodniczący Komitetu Strajkowego.

Koniec sporu oznacza z jednej strony rozwiązanie ważnych społecznie kwestii dotyczących funkcjonowania puławskiej Spółki w ramach Grupy Azoty, a z drugiej stanowi dobry wstęp do dalszych rozmów Zarządu Spółki ze wszystkimi organizacjami związkowymi nad istotnymi dla pracowników nowymi regulacjami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

Wyszukiwarka