Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Po trzech kwartałach 2017 roku: Tworzywa głównym motorem historycznych maksimów Grupy Azoty
13.11.2017
Po trzech kwartałach 2017 roku: Tworzywa głównym motorem historycznych maksimów Grupy Azoty
Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku. Przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 255 mln (wzrost o blisko 77% r/r) oraz zysku netto na poziomie ponad 75 mln (5 mln zł za IIIQ 2016) Grupa z optymizmem podsumowuje trzeci kwartał 2017 roku.

  W ujęciu narastająco Grupa przez pierwsze 9 miesięcy 2017 roku zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 7 mld zł, co stanowi wzrost o 7% rok do roku. EBITDA wzrosła o 16% rok do roku do poziomu

969 mln, a zysk netto wzrósł o 26% do poziomu 453 mln.   - Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.   - Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie Tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100% wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16%, przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w 3Q2017 dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami  remontowymi a także  polityce handlowej Grupy – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty.   Kluczowe czynniki mające wpływ na wynik finansowy Grupy Azoty to:   Pozytywne:

  1. Tworzywa motorem napędowym realizacji wysokich rentowności EBITDA;
  2. Historyczne ceny pigmentów z wpływem na rekordowe rentowności biznesu;
  3. Wzrost notowań mocznika z wpływem na ustawienie wyższych poziomów cenowych dla saletrzanych w porównaniu z trzecim kwartałem 2016;
  Negatywne
  1. Wyższe poziomy cen gazu ograniczeniem w ekspansji wynikowej produktów nawozowych i chemicznych opartych na moczniku;
  2. Rosnący import nawozów azotowych czynnikiem zaostrzającym walkę konkurencyjną i ceny;
  3. Wysokie ceny propylenu z przełożeniem na ograniczenie potencjału wynikowego w obszarze OXO.
  Tworzywa Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje wyraźną dominację marz procentowych w biznesie Tworzyw, które w omawianym okresie jak również w ujęciu narastającym kontynuują rentowność EBITDA na poziomie ponad 16%. W przełożeniu na wyniki pokazuje kontrybucję kwoty 57 mln EBITDA (za IIIQ – odpowiednio większe o 683% r/r) i 178 mln EBITDA w ujęciu narastającym (wzrost o 606% r/r) do całego wyniku Grupy.   Niewątpliwie te parametry pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację założeń ekonomicznych nowej Wytwórni Poliamidy II w Tarnowie, która zwiększając wolumen oraz paletę polimerów powinna jeszcze bardziej wykorzystać korzystne tendencje rynkowe.   Nawozy Nawozy w IIIQ notują pozytywne odchylenie względem trzeciego kwartału zeszłego roku realizując wynik operacyjny (EBITDA) na poziomie 63 mln (wyższym blisko 3 krotnie w relacji do IIIQ 2016) pomimo niekorzystnych tendencji surowcowych (wyższe ceny gazu r/r na poziomie ponad 20%).   Wskazane tendencje gazowe oraz kwestie postojów technologicznych wciąż lokują tegoroczne wyniki operacyjne -w ujęciu narastającym - poniżej roku ubiegłego (z jego ówczesnym rekordowym I kwartałem). Jednak ostatni kwartał naznaczony wzrostową tendencją na moczniku pozwala z optymizmem patrzeć na całościowy wynik za 2017   Chemia W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA w IIIQ o ponad  10 mln (realizując poziom EBITDA 79 mln) przy wzroście sprzedaży o 89 mln (osiągając poziom 645 mln). Było to w głównej mierze zasługą wypracowanych marż w biznesie Pigmentów oraz OXO przy spadających wynikach części chemicznej opartej na gazie (wspomniane już wcześniej Mocznik Techniczny i Melamina).   W ujęciu narastającym cały segment wypracował wynik na poziomie 230 mln, czyli nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (234 mln EBITDA w 2016), co w kontekście wzrostu cen gazu pozwala bardzo pozytywnie ocenić działania w tym obszarze.  
9 m-cy 2017 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody 3 780 170 1 095 492 1 909 912 166 490 113 696 7 065 760
koszty sprzedaży 322 275 43 971 127 655 137 1 143 495 181
koszty zarządu 241 703 82 020 126 005 12 691 67 215 529 634
EBIT 304 018 142 455 153 411 -25 972 -31 315 542 597
Zysk netto - - - - - 453 162
EBITDA** 448 538 178 250 230 710 44 004 67 986 969 488
marża EBITDA 11,9% 16,3% 12,1% 26,4% 59,8% 13,7%
             
             
9 m-cy 2016 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody 3 829 639 833 641 1 683 510 161 253 125 682 6 633 725
koszty sprzedaży 332 349 39 914 114 801 193 1 564 488 821
koszty zarządu 263 115 89 235 125 739 12 910 40 315 531 314
EBIT 389 663 -72 517 159 527 -2042 -24 005 450 626
Zysk netto - - - - - 359 896
EBITDA** 518 133 -35 255 234 205 58 386 62 217 837 686
marża EBITDA 13,5% -4,2% 13,9% 36,2% 49,5% 12,6%
   

Wyszukiwarka