Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-09-02
Zamknięcie
2020-09-14
Grupa Azoty Puławy
Wybór Doradcy w zakresie wsparcia we wdrożeniu jednolitego raportowania European Single Electronic Format („Raportowania ESEF”)

Zamówienie jest realizowane w trybie bezpośrednim zgodnie z Jednolitym Regulaminem Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

Zapytanie Ofertowe może być zakończone w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 roku godz. 12.00 pod adresem:

e-mail: ##htzgtipgxpi.cu#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka