Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-12-13
Zamknięcie
2021-12-17
Grupa Azoty Puławy
Sprzedaż używanego środka trwałego: Spycharka gąsienicowa typ TD-20E bez zrywaka

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy,  ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają:

I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanego środka  trwałego:

Spycharka gąsienicowa typ TD-20E bez zrywaka, producent Huta Stalowa Wola, rok produkcji 1982, masa własna 20950kg, napęd – silnik CUMMINS LT10 C250, pojemność/ moc silnika 10L/186kW.

Cena wywoławcza: 69741,00zł w tym Vat 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2021r. o godzinie 11.00 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182).

Samochód można oglądać w dniach 13.12 – 15.12.2021r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81 565 2038, informacje dotyczące przetargu pod nr tel.: 081/565-28-98.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 6974,10zł do dnia 17.12.2021 r. przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Banku Pekao SA I O/Puławy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

Na przelewie winna znaleźć  się informacja: Wadium na przetarg spycharka gąsienicowa.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.

Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.

Jeżeli dwóch lub więcej oferentów poda najwyższą tą samą cenę, przetarg kontynuowany będzie w formie negocjacji między oferentami.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 17.12.2021 r. z dopiskiem  na kopercie „Oferta na przetarg Spycharki gąsienicowej” lub osobiście do kancelarii GA ZAP.

Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wyszukiwarka