Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-03-02
Zamknięcie
2021-03-08
Grupa Azoty Puławy
Sprzedaż używanego środka trwałego - Samochód osobowy AUDI

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy,  ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają:

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanego środka trwałego:

Samochód osobowy AUDI Model: A8 Quattro 4.0 TFSI MR`14 4H wersja: Tiptronic, kolor czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym, Nr rejestr. LPU 39516, rok produkcji 2014, przebieg: 220 472 km. Pełne wyposażenie standardowe i dodatkowe, z wyjątkiem: rolet, szyberdachu i webasto.

Cena wywoławcza: 132 800,00 pln w tym Vat 23%. Data ważności OC 31.12.2021r.

Sprzedający oczekuje oświadczenia o rezygnacji z OC z dniem kupna/sprzedaży pojazdu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2021r. o godzinie 11.00 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182).

Samochód można oglądać w dniach 03.03 – 08.03.2021r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 724-340-070, informacje dotyczące przetargu pod nr tel.: 081/565-28-98

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 13 280,00 pln do dnia 09.03.2021 r. przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Banku Pekao SA I O/Puławy. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

Na przelewie winna znaleźć  się informacja: Wadium na przetarg AUDI A-8.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.

Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.

Jeżeli dwóch lub więcej oferentów poda najwyższą tą samą cenę, przetarg kontynuowany będzie w formie negocjacji między oferentami.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 09.03.2021 r. z dopiskiem  na kopercie „Oferta na przetarg AUDI A-8” lub osobiście do kancelarii GA ZAP.

Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wyszukiwarka