Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-08-26
Zamknięcie
2022-09-21
Grupa Azoty Puławy
Sprzedaż nieruchomości (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Dom Wczasowy „Jawor”

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Dom Wczasowy „Jawor”, 43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 51. 

Nieruchomości budynkowe zabudowane obiektami oraz ruchomościami stanowiącymi Dom Wczasowy „Jawor”,  opisane w ewidencji gruntów działką nr 4086/45 o pow. 13 871 m2 oraz działka 4086/57 o powierzchni 386 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość budynkowa o powierzchni użytkowej 3034,7 m2 składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą przewiązką – 4 kondygnacje, komunikację pionową zapewniają schody.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć złożyć w wersji papierowej na adres:

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
GŁ. SPEC. DS.  ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ  - WG
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
w terminie  do dnia 21.09.2022 r. do godziny 15:00.

Termin składania ofert przedłużony do dnia 21.09.2022 godz. 15.00

Wyszukiwarka