Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2017-08-18
Zamknięcie
2017-11-28
Grupa Azoty Puławy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE W FORMULE „POD KLUCZ” INSTALACJI SCR ORAZ KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA OP-215 NR 2 DLA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO NR 1024 PN.: „MODERNIZACJA KOTŁA PAROWEGO OP-215 NR 2 W CELU REDUKCJI EMISJI NOX”.

Przetarg został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. (Lider), ERBUD S.A. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Wyszukiwarka