Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2017-09-11
Zamknięcie
2017-09-18
Grupa Azoty Puławy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY DOKUMENTACJI DLA INSTALACJI WIELKOLABORATORYJNEJ W PROJEKCIE PT.„OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TIOSIARCZANU POTASU Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW WYDMUCHOWYCH Z INSTALACJI PRODUKCJI KWASU SIARKOWEGO ORAZ WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW PŁYNNYCH NA JEGO BAZIE” , KTÓRYCH REALIZACJA PLANOWANA JEST W RAMACH TEMATU BADAWCZEGO 43.6. PROGRAMU SEKTOROWEGO „INNOCHEM” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NCBR W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 „SEKTOROWE PROGRAMY B+R” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

Przetarg został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez firmę AIUT Sp. z o.o.z siedzibą w Gliwicach.

Wyszukiwarka