Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2017-08-30
Zamknięcie
2017-09-15
Grupa Azoty Puławy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR DOSTAWCY KULKOWEGO SYSTEMU CZYSZCZENIA KONDENSATORA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 873 PN. „WYMIANA TURBOZESPOŁU TG-2”.

Przetarg został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez firmę TAPROGGE GmbH z siedzibą w Wetter, Niemcy.

Wyszukiwarka