Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-09-05
Zamknięcie
2019-10-14
Grupa Azoty Puławy
Przetarg nieogranicozny na wybór dostawcy aparatów i urządzeń laboratoryjnych i badawczych (6 elementów)w projekcie pt. „Rozwój Laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY”

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem i uruchomieniem, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi oraz zapewnienie serwisu w okresie gwarancji następujących środków trwałych:
1. Urządzenie do otoczkowania nawozów - 2 kg – 1szt.
2. Urządzenie laboratoryjne do badania granulacji nawozów – 1 szt.
3. Aparat do badania ścieralności granulatów – 1 szt.
4. Aparat do badania temperatury krystalizacji- 1 szt.
5. Aparat do badania wytrzymałości granul – 1 szt.
6. Urządzenie do otoczkowania nawozów – 26kg – 1 szt.

Kod CPV:

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 

Zamówienie wchodzące w zakres niniejszego postępowania stanowi element projektu pt. „Rozwój Laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje dot. kryteriów oceny ofert, wymaganych dokumentów i sposobu złożenia oferty znajdują się w załączonej dokumentacji (SIWZ).

Wyszukiwarka