Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-08-05
Zamknięcie
2019-09-02
Grupa Azoty Puławy
Przetarg na wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. na lata 2020-2021 wraz z pracami uzupełniającymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych za 2019 rok

Zespół ds. Przygotowania Wyboru Audytora w imieniu Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. oraz Rad Nadzorczych kluczowych spółek zależnych (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) Grupy zaprasza firmy audytorskie do udziału w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wybór firmy audytorskiej dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. na lata 2020-2021 wraz z pracami uzupełniającymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w odniesieniu do spółek wchodzących w skład grupy Goat TopCo GmbH z siedzibą w Munster w Niemczech, prowadzących działalność pod marką „Compo Expert”.

Oferty należy składać do 2 września 2019 r. do godz. 12:00. Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) i poniższych załącznikach.

Wyszukiwarka