Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-10-04
Zamknięcie
2022-10-12
Grupa Azoty Puławy
I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają :

I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych:

  1. Samochód osobowy Honda Accord 2.4 MR’11, wersja: Executive Aut., sedan 4-drzwiowy, szary 2-warstwowy z efektem metalicznym, Nr rejestracyjny LPU 51702, rok produkcji 2012, , cena wywoławcza 46 600,00PLN w tym VAT 23%,
  2. Samochód osobowy Honda Accord 2.4 MR’11, wersja: Executive Aut., sedan 4-drzwiowy, szary 2-warstwowy z efektem metalicznym, Nr rejestracyjny LPU 51701, rok produkcji 2012, cena wywoławcza 41 200,00PLN w tym VAT 23%,
  3. Samochód osobowy Skoda Octavia III 2.00020TD-CR MR’13, wersja: Ambition, kombi (uniwersale) 5-drzwiowe, kolor szary 2-warstwowy z efektem metalicznym, Nr rejestracyjny LPU 67436, rok produkcji 2014, samochód powypadkowy, cena wywoławcza 15 700,00PLN w tym VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2022r. o godzinie 12:00 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182).
Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dniach 05.10 – 12.10.2022r. w godz. 7.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81/565-2274 lub tel. 81/565-2898. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości :
Ad. 1 - 4660,00 PLN, Ad. 2 – 4120,00PLN, Ad.3 – 1570,00PLN do dnia 12.10.2022 r., przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Pekao SA I O/Puławy.
Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg - „nazwa i numer rejestracyjny samochodu ”.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.
Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetargu uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 12.10.2022 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta na przetarg – nazwa i numer rejestracyjny samochodu” lub osobiście do kancelarii GA ZAP.
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Postępowanie zgodnie z treścią ogłoszenia, nie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wyszukiwarka