Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2023-01-27
Zamknięcie
2023-01-31
Grupa Azoty Puławy
I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanego środka trwałego: Samochód osobowy Honda Civic 5D 1.8 MR’09

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają :

I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanego środka trwałego:

Samochód osobowy Honda Civic 5D 1.8 MR’09, wersja: Comfort, hatchback
5 drzwiowy, kolor brązowy 2-warstwowy typu perła, Nr rejestr. LPU 45496,
rok produkcji 2011, przebieg: 340 468 km. Stan techniczny: dobry.

Cena wywoławcza: 10900,00 w tym 23%Vat-u. Data ważności OC 31.12.2023.
Sprzedający oczekuje oświadczenia o rezygnacji z OC z dniem kupna/sprzedaży pojazdu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2023r. o godzinie 12.00 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych A-182.
Samochód można oglądać w dniach 27.01 – 03.02.2023r. w godz. 6.00 – 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81/565-2898 lub 81/565-2902.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1090,00 zł do dnia 03.02.2023 r., do kasy ZA „Puławy” SA lub na konto nr:
47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Pekao SA I o/Puławy.
Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg HONDA CIVIC.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.
Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 03.02.2023 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta na przetarg HONDA CIVIC”.
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii ZAP.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Postępowanie zgodnie z treścią ogłoszenia, nie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wyszukiwarka