Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2022-08-11
Zamknięcie
2022-08-22
Grupa Azoty Puławy
I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanego środka trwałego: Ford Transit Furgon

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 24-100 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają:

I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanego środka trwałego:

 Samochód Ford Transit Furgon model FT 280 V185 2.0 TDE Kat. MR'00 E3 2.7t, wersja M, samochód specjalistyczny pożarniczy 4 drzwiowy 9 osobowy, kolor czerwony 2-warstwowy typu uni, Nr rejestr. LPU98LL, rok produkcji 2005, przebieg: 217337 km. Pojazd w ogólnie złym stanie technicznym.

Cena wywoławcza: 5289,00 zł w tym Vat 23%. Data ważności OC 31.12.2022 r.  Sprzedajacy oczekuje oświadczenia o rezygnacji z OC z dniem kupna/sprzedaży pojazdu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 12.30 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182). Samochód można oglądać w dniach 12.08-19.08.2022 r. w godz. 7.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81/ 565-2898 lub 81/565-2899.

Przystępujacy do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 528,90zł do dnia 22.08.2022 r. przelewem na konto nr: 47 1240 1111 0000 3610 6451 w Banku Pekao SA I O/Puławy. Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg Ford Transit Furgon. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu. Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesłać na wyżej podany adres do dnia 22.08.202 r. z dopiskiem na kopercie "Oferta na przetarg Ford Transit Furgon" lub osobiście do kancelarii GAZAP. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GAZAP.

W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę sama cenę przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.     

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Postępowanie zgodnie z treścią ogłoszenia, nie poprzez formularz ofertowy. 

Wyszukiwarka