Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
02.07.2018
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZARZĄDÓW GRUPY AZOTY S.A. ORAZ GRUPY AZOTY PUŁAWY
Przedstawiciele zarządu Grupy Azoty S.A. spotkali się dziś, 2 lipca 2018 roku z 8 organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Grupie Azoty Puławy. Spotkanie stanowiło wypełnienie deklaracji zawartych w Porozumieniu – Umowie społecznej z dnia 15 lipca 2014 roku.

Tematami poruszonymi na spotkaniu, zgodnie z wcześniej przyjętą agendą, były:

 - Efekty konsolidacji w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty;

 - Ocena bezpieczeństwa pracy w Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

 - Nakłady Inwestycyjne poniesione w spółce od 2012 roku oraz plany na lata 2018 – 2019;

Działania konsolidacyjne w Grupie Azoty w latach 2011 – 2017 wygenerowały łącznie 710 mln zł dodatkowych oszczędności. Ponad połowę korzyści odniosła spółka puławska, głównie dzięki niższym kosztom zakupu surowców strategicznych. Zwiększenie wolumenu gazu pozyskiwanego na warunkach rynkowych, centralizacja zaopatrzenia w ten surowiec oraz wykorzystanie efektu skali największe oszczędności przyniosło Grupie Azoty Puławy. Na puławskie zakłady przypada ponad 70% oszczędności wygenerowanych dzięki współdziałaniu w tym obszarze. Łącznie dzięki koordynacji zakupów, produkcji i logistyki Grupa Azoty Puławy zaoszczędziła w omawianym okresie 376 mln zł.

W kwestiach inwestycyjnych podsumowano horyzont 2012 – 2018. Rok 2017 był rokiem największych nakładów na inwestycje w Grupie Azoty Puławy od 2005 roku czyli momentu wejścia spółki na giełdę. Plany na rok 2018 zakładają kolejny znaczący wzrost poziomu inwestycji i przekroczenie kwoty pół miliarda złotych wydatkowanych w Grupie Azoty Puławy. Plany do roku 2026 zakładają, że prawie 50% środków finansowych pozyskanych przez Grupę Azoty na inwestycje zostanie wykorzystana w Grupie Azoty Puławy.

W trzecim punkcie agendy zaprezentowano inicjatywy wpływające na obniżenie poziomu wypadkowości. W ostatnich latach znacząco spadła liczba wypadków przy pracy zarówno w Grupie Azoty Puławy, jak i całej Grupie Azoty. Przykładem wdrażania rozwiązań służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa jest utworzone w Puławach Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA. W połączeniu z zakupem nowoczesnego sprzętu i środków gaśniczych działania te wskazują na determinację w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Na spotkaniu nie były przedstawiane inne prezentacje niż te ujęte w agendzie. Przedmiotem rozmów nie były postulaty komitetu strajkowego 2 związków zawodowych działających w puławskich zakładach. Właściwym do prowadzenia dialogu społecznego w Grupie Azoty Puławy jest zarząd tej spółki. Grupa Azoty jako większościowy udziałowiec Grupy Azoty Puławy wyraża oczekiwanie i nadzieję, że dialog społeczny w puławskiej spółce będzie przebiegał w sposób niezakłócony.

 


Wyszukiwarka