Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
12.12.2018
STANOWISKO GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. WS. ROZWIĄZANIA UMOWY SPONSORINGOWEJ Z KS „WISŁA” PUŁAWY
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A cyklicznie dokonuje przeglądu działań sponsoringowych pod kątem efektywności i oczekiwanych korzyści wizerunkowych. Decyzje o kontynuacji konkretnych projektów spółka podejmuje między innymi w oparciu o analizy danych społeczno-ekonomicznych opracowywanych przez renomowane ośrodki badawcze i pracownie analityczne.

Przeprowadzone w 2018 r. badania za rok 2017 wskazują, że efektywność działań sponsoringowych związanych ze wsparciem Klubu Sportowego „Wisła” Puławy nie ulega przewidywanej poprawie, a tzw. zwrot z inwestycji w stosunku do zainwestowanych środków nadal jest jednym z najniższych spośród projektów sponsoringowych prowadzonych przez Spółkę. W związku z tym klub nie prezentuje wymaganej przez Spółkę progowej wartości marketingowej uzasadniającej zaangażowania finansowego.
 
Nie bez znaczenia dla decyzji podjętej przez Spółkę są również słabe wyniki sportowe sekcji piłki nożnej mężczyzn. Pomimo zwiększenia w okresie 2015-2017 przez Grupę Azoty Puławy swojego zaangażowania finansowego we współpracę z KS Wisła Puławy o 70%, zespół piłkarzy nożnych w ciągu dwóch sezonów spadł z pierwszej do trzeciej ligi.
 
W związku z powyższym i- biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku chemicznym i nawozowym w Polsce, skłaniającą do racjonalizacji wydatków również w zakresie sponsoringu sportu, Grupa Azoty Puławy zdecydowała z dniem 7 grudnia 2018 r. zakończyć współpracę z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy.
 
Spółka zwróciła się o usunięcie logotypów i znaków identyfikujących Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. m.in. ze strony internetowej oraz wszelkich materiałów promocyjnych i wizerunkowych, niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r.
 
Grupa Azoty „Puławy” analizuje dane badawcze, które pozwolą opracować docelowy kształt polityki sponsoringowej na kolejne lata. Podstawą tej polityki będą wnioski i rekomendacje wynikające ze szczegółowej analizy wyników badań dotyczących oceny jej dotychczasowego zaangażowania w tym obszarze, przeprowadzonych wśród mieszkańców Puław i Lubelszczyzny.
 


Wyszukiwarka