Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
03.06.2015
INWESTYCYJNY BOOM GRUPY AZOTY PUŁAWY
NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY Ruszają kolejne duże inwestycje Grupy Azoty Puławy. Do 2019 r. powstanie nowa elektrownia i instalacja do granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu. Do 2021 roku spółka zmodernizuje i rozbuduje również instalację do produkcji kwasu azotowego. Łącznie na te trzy projekty spółka przeznaczy ponad 2,2 mld zł. Będą to największe tego typu inwestycje na Lubelszczyźnie w ciągu najbliższych 5 lat.

- Grupa Azoty daje pracę ponad 3 tys. osób na terenie zakładów oraz 9 tys. w firmach współpracujących. Dodatkowo przy budowie Elektrowni Puławy przez trzy lata pracować będzie około tysiąca osób. Śmiało mogę nazwać puławskie azoty championem inwestycji w regionie. 4 lata, 150 zrealizowanych projektów i 1,1 mld zł nakładów. Przed spółką kolejne pięć lat inwestycji o łącznej wartości 2,2 mld. To pokazuje skalę działania sztandarowej puławskiej firmy. Dla mnie oznacza to tylko jedno – ogromny potencjał dla tego regionu i ogromny potencjał dla polskiej chemii - powiedział podczas konferencji prasowej Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.
 
Dzięki tym inwestycjom otworzymy nowe możliwości produkcyjne, operacyjne oraz logistyczne. Zapewnimy sobie samowystarczalność w zakresie dostaw energii i ciepła, naszym klientom zaoferujemy nowoczesne formuły nawozowe, a mieszkańcom regionu - nowe miejsca pracy – powiedział Marian Rybak, Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.
 
Nowa niskoemisyjna i bezodpadowa, bo zasilana gazem ziemnym Elektrownia Puławy klasy 400 MWe, w konfiguracji z obecnym blokiem węglowym, w 100 proc. uniezależni puławską spółkę od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku. Energetyka gazowa wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, co w przyszłości radykalnie zminimalizuje ponoszone koszty z tytułu emisji dwutlenku węgla. Energetyka oparta na gazie ziemnym jest w Europie coraz popularniejsza, idąc w ślad za postępującą liberalizacją rynku tego surowca. To największy projekt energetyczny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Jego budżet sięgnie ponad 1,1 mld zł.
 
Inwestycja dotycząca kwasu azotowego, zakłada budowę nowej i modernizację dotychczas istniejących linii kwasu. Na przeznaczonych do modernizacji liniach kwasu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnej o min. 5 proc, a także poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych (amoniaku o ok. 5 proc., uzysku pary wysokociśnieniowej o ok. 15 proc., energii elektrycznej o ok. 15 proc.). Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco, nie tylko na zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego, ale także w dużym stopniu, na poprawę ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów. Nadwyżka kwasu azotowego będzie przetwarzana na nowej linii do produkcji specjalistycznych nawozów: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej  o wydajności 600 ton/dobę. Prace nad tym zadaniem rozpoczną się już w przyszłym roku i potrwają do 2021 r., a szacowane nakłady inwestycyjne to 695 mln zł.
 
Budowa nowej instalacji do granulacji mechanicznej, uelastyczni produkcję saletry amonowej oraz umożliwi produkcję innych nawozów: Saletrzaku (CAN) i Saletry amonowej granulowanej. Jest to odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe. Budowa potrwa do 2019 r. a jej koszt to ok. 385 mln zł.

Inwestycje Grupy Azoty Puławy w latach 2015-2021 (prezentacja)
 


Wyszukiwarka