Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
30.11.2018
GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTUJE W REDUKCJĘ EMISJI TLENKÓW AZOTU
Nasza Spółka otrzymała 52,5 mln zł niskooprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotła parowego nr 2 w zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie emisji tlenków azotu.

Umowę regulującą przekazanie przez NFOŚiGW finansowego wsparcia dla Grupy Azoty PUŁAWY na realizację projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx podpisali wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes naszej Spółki - Krzysztof Bednarz.

Zapobieganie emisji tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach oddziałują niekorzystnie na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tworząc smog w połączeniu z innymi szkodliwymi związkami i pyłami.

Inwestycja będzie polegała na kompleksowej modernizacji kotła parowego, z wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu, nazywanej SCR. W procesie SCR do strumienia spalin dozuje się specjalny środek, reagent, a powstała mieszanina przepływa przez reaktor zaopatrzony w katalizator. W efekcie tlenki azotu są redukowane do azotu cząsteczkowego. Dodatkowo przewiduje się wdrożenie systemów pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz powietrza do kotła.

Dzięki modernizacji emisja tlenków azotu zmniejszy się o 287 ton rocznie, z 1.971 ton do 1.684 ton rocznie. Ten efekt ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r.

Preferencyjna pożyczka udzielona ze środków własnych NFOŚiGW wyniesie 52,5 mln zł, Grupa Azoty PUŁAWY zaangażuje środki własne w wysokości 31,6 mln zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 84,1 mln zł.

Projekt będzie prezentowany społeczeństwu. W Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowane zostaną konferencje i prelekcje dla grup, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Ma to pokazać, jak wielkie przedsiębiorstwo w branży chemicznej, może harmonijnie koegzystować ze środowiskiem naturalnym.

 

Niskooprocentowana pożyczka dla Zakładów Azotowych "Puławy" zostanie udostępniona przez NFOŚiGW ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.


Wyszukiwarka