Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
15.05.2015
DOBRZE WYKORZYSTANY CZAS PUŁAW
Grupa Azoty Puławy osiągnęły w pierwszym kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 175 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,07 mld zł. To wyniki lepsze niż przed rokiem, kiedy to „Puławy” miały 98 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 0,98 mld zł i lepsze niż oczekiwali analitycy, którzy spodziewali się 145 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 1,04 mld zł.

W I kwartale roku 2015 roku odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych o 75,5 mln zł oraz niewielki spadek udziału przychodów ze sprzedaży produktów chemicznych - o 6,5 mln zł.

Największy udział w przychodach miał w minionym kwartale rynek krajowy (756 mln zł). Na rynku europejskim, który przyniósł w pierwszym kwartale 220 mln zł przychodów największy udział miały rynki Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Francji. Rynek azjatycki przyniósł przychody na poziomie 92,5 mln zł w czym największy udział miały Tajwan i Chiny.
W zakresie wyników produkcyjnych w porównaniu do roku ubiegłego wyprodukowaliśmy o 5% więcej nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty azot, o 3% więcej amoniaku i o 2% więcej kaprolaktamu. Produkcja NOXy była o 4% niższa, melaminy o 5%. Poziom produkcji nadtlenku wodoru nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Rynek nawozów azotowych
Korzystna aura pod koniec lutego i w marcu 2015 roku sprzyjała rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozowej w rolnictwie, co zdecydowanie wpłynęło na wzrost popytu na nawozy mineralne.

Rynek melaminy
W raportowanym okresie na rynku melaminy sytuacja popytowo-podażowa oraz cenowa była stabilna. W przyszłym kwartale oczekuje się niewielkiego wzrostu cen spowodowanego niższą podażą w związku z planowanymi remontami, potrzebą odbudowy stanów magazynowych oraz rosnącego popytu zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Rynek kaprolaktamu
W I kwartale 2015 roku we wszystkich regionach świata średnie ceny kaprolaktamu w relacji do analogicznego kwartału 2014 roku wykazywały  trend spadkowy. Na ceny kaprolaktamu wpływała głównie silna redukcja cen benzenu w pierwszej połowie kwartału i ich umocnienie na zakończenie tego okresu. W Europie odnotowano wzrost konsumpcji kaprolaktamu w sektorze tekstylnym i motoryzacyjnym. W Europie i Azji  w dalszym ciągu występuje nadpodaż tego produktu związana z dynamicznym rozwojem produkcji w Chinach. Pomimo wymagającego otoczenia odnotowano stabilny popyt we wszystkich segmentach przetwórstwa kaprolaktamu. Producenci kaprolaktamu z Europy Środkowo-Wschodniej zaczynają inwestować w kierunku wytwarzania poliamidu 6 we własnym zakresie i dalszej sprzedaży do Europy już gotowego produktu.
W II kwartale 2015 roku oczekuje się dalszej poprawy popytu na kaprolaktam w Europie ze względu na zbliżający się sezon wzmożonej produkcji w branżach będących odbiorcami produktu.  Oczekuje się także wzrostu cen pod warunkiem podobnego trendu na rynku surowców.

Rynek nadtlenku wodoru
W I kwartale 2015 roku ceny kontraktowe nadtlenku wodoru w Europie wzrosły o 2,7%. Rynek europejski był zbilansowany.  W najbliższym kwartale nie przewiduje się istotnych zmian w popycie oraz cenach nadtlenku wodoru.

Rynek AdBlue®/NOXy®
Rynek Adblue/NOXy® stale powiększa swoje rozmiary wskutek wzrostu liczby pojazdów spełniających wymogi normy emisji spalin Euro 6. Szacowana europejska konsumpcja w tym kwartale powinna wynieść około 600 tysięcy ton, co  oznacza  blisko 20% wzrost konsumpcji w stosunku do ub. roku. Stale zwiększa się europejska ilość stacji oferujących AdBlue (wzrost na poziomie 17% r/r). Oczekuje się, że w kolejnym kwartale średnie ceny na europejskim rynku redukcji spalin w segmencie motoryzacyjnym utrzymają się na stabilnym, porównywalnym poziomie.
 


Wyszukiwarka