Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Puławy
18.01.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Puławy

17 stycznia 2023 r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa oraz z członkostwa w Zarządzie Grupy Azoty Puławy złożyła Pani Renata Tyszer. Jednocześnie, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Hryniewicza z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła podczas posiedzenia 17 stycznia br. pełnienie obowiązków Prezesa Pani Justynie Majsnerowicz, dotychczasowej Wiceprezes Spółki.

Pani Justyna Majsnerowicz będzie kierowała puławskimi zakładami Grupy Azoty do czasu powołania na funkcję prezesa osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu spółki.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty Puławy:

  • Justyna Majsnerowicz, p.o. Prezes Zarządu,
  • Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu,
  • Andrzej Skwarek, Członek Zarządu.
Wyszukiwarka