Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
ZŁOTY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
27.10.2014
ZŁOTY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy działająca przy FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY zdecydowała o przyznaniu Grupie Azoty „Puławy” S.A. Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Nagroda przyznana została na lata 2015, 2016 i jest kolejnym tego typu wyróżnieniem w historii Spółki.

Forum doceniło osiągnięcia Grupy Azoty „Puławy” S.A. w stałym podnoszeniu poziomu i kultury pracy, a w szczególności:

1. Stałą, wieloletnią współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy:

- udział w programach rządowych, pracach naukowo-badawczych, 

- uczestnictwo w pracach Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy,

2. Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP (kursy, konferencje, seminaria, audycje w zakładowej rozgłośni, biuletyn „5 minut dla bezpieczeństwa”, akcja „Jestem widoczny jestem Bezpieczny”).

3. Aktywność w zakresie poprawy warunków pracy:

- wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy - Otrzymanie Złotej Karty stanowi dla nas impuls do dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz aktywnego włączenie się w wymianę doświadczeń na Forum Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy – podkreślił Marian Rybak, Prezes Zarządu Grupy Azoty „Puławy” S.A., wyrażając satysfakcję z osiągnięcia. Posiadanie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy upoważnia Grupę Azoty „Puławy” S.A. do korzystania z szeregu preferencji przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, w tym m.in.: ze znaczących zniżek przy korzystaniu z kursów, seminariów i studiów podyplomowych oraz przy zakupie programów komputerowych i wydawnictw; z bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych i priorytetu w korzystaniu z usług eksperckich i badawczych. Otrzymanie karty daje również prawo do posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych adnotacją „Wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy”. Tegoroczne wyróżnienia wręczone zostało podczas uroczystości towarzyszącej XVI Konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy (22-23 października) w Pile. Grupa Azoty „Puławy” S.A. otrzymała jedną z dziewięciu Złotych Kart (dwie inne trafiły do Grupy Azoty S.A. i Zakładów Chemicznych „Police” S.A.). Nagrodę odebrali: Sławomir Jedliczko, Dyrektor Pionu Wsparcia oraz Tomasz Ogrodnik, Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. * Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostało powołane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP-BIP) do wdrażania, upowszechniania i promocji osiągnięć nauki i techniki w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy. Członkami Forum mogą być tylko te firmy, które mają szczególne osiągnięcia w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy a także instytucje, które działają na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Uczestnicy Forum, w zależności od uzyskanych rezultatów, wyróżniani są Zieloną, Srebrną lub Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

 

Wyszukiwarka