Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Żądanie opublikowania sprostowania nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym zamieszczonym od dnia 29.08.2018 r. w wydaniu elektronicznym portalu Szczecin.Wyborcza.pl
04.09.2018
Żądanie opublikowania sprostowania nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym zamieszczonym od dnia 29.08.2018 r. w wydaniu elektronicznym portalu Szczecin.Wyborcza.pl

Police, dnia 3 września 2018 r.

Redaktor Naczelna

Szczecin.Wyborcza.pl

Paula Skalnicka-Kirpsza,

ul. Bogusława X 2/3

70-440 Szczecin L.dz. _____ / 2018

Żądanie opublikowania sprostowania

Działając na podstawie art. 31a ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe, w imieniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, zwanej dalej Spółką, żądam opublikowania sprostowania nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym zamieszczonym od dnia 29 sierpnia 2018 r. w wydaniu elektronicznym portalu Szczecin.Wyborcza.pl pod tytułem: „Afera Policka” rozłazi się PiS-owi. Kolejne oskarżenia upadają. Czego o tej sprawie nie powiedzą w TVP?

Niniejsze żądanie dotyczy informacji zawartej w publikacji, zamieszczonej pod adresem: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,23836571,afera-policka-rozlazi-sie-pis-owi-kolejne-oskarzenia-upadaja.html#Z_BoxGWImg:undefined w przedmiocie rzekomych porażek doznawanych w kolejnych sprawach sądowych przez Spółkę (czy jak to się podaje w publikacji: jej „powołany przez PiS zarząd”), w których notabene reprezentuję Spółkę. Informacje te są w części nieścisłe, a w części wprowadzają w błąd czytelników i opinię publiczną sugerując, iż:

 1. kolejne spory sądowe między Spółką a byłymi członkami jej Zarządu są rozstrzygane na niekorzyść Spółki, podczas gdy jedyne prawomocne rozstrzygnięcia (utrzymane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie) zapadłe dotąd w tych sporach, to te, w których sądy orzekły o oddaleniu w całości roszczeń Krzysztofa Jałosińskiego, Wojciecha Narucia, Anny Podolak i Rafała Kuźmiczonka o udzielenie absolutorium, o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu rzekomego naruszenia dóbr osobistych, o ustalenie rzekomego naruszenia dóbr osobistych oraz o uchylenie uchwał odmawiających byłym członkom Zarządu Spółki udzielenia absolutorium, a także o wykreślenie Pana Kuźmiczonka z KRS;
 2. zarzuty o niegospodarność związaną z zakupem tzw. ilmenitu kenijskiego nie potwierdziły się, a ilmenit ów okazał się „jednak dobry”, podczas gdy postępowanie karne w tym zakresie pozostaje, i nie jest prawdą iżby ilmenit kenijski okazał się jakościowo dobry, czego nie zmienia ograniczanie rozmiarów szkody Spółki poprzez stopniowe zużywanie tego surowca;
 3. Sąd w Dakarze odrzucił wniosek „Polic” o ogłoszenie upadłości AFRIG, podczas gdy Spółka żadnego takiego wniosku nie składała;
 4. podstawą odrzucenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego złożonego przez AFRIG był jakoby duży potencjał tej spółki, podczas gdy podstawą tą była wyłącznie bierność stron, w tym nieuzupełnienie wniosku o dokumenty oczekiwane stosownie do wezwania sądu;
 5. obecny zarząd Spółki, wypłacając byłym prezesom i menadżerom odprawy, potrącił im kwoty kwestionowanych wydatków ze służbowych kart płatniczych, podczas gdy Spółka nie dokonywała takich potrąceń z odpraw; procesy wytoczone w tym zakresie przez byłych członków Zarządu Spółki dotyczą tzw. odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji i żaden z nich nie został zakończony;
 6. obecny Zarząd Spółki został „powołany przez PiS”, podczas gdy nastąpiło to decyzją Rady Nadzorczej Spółki w efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym żądam w imieniu Spółki niezwłocznego opublikowania następującego sprostowania:

Sprostowanie

Prostując informacje publikacji Adama Zadwornego pt. „Afera policka rozłazi się PiS-owi. Kolejne oskarżenia upadają. Czego o tej sprawie nie powiedzą w TVP?” z 29.08.2018 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej zwana Spółką) podaje, że:

 1. jedyne rozstrzygnięcia sądowe zapadłe dotąd prawomocnie w sporach z byłymi członkami Zarządu Spółki, to wyroki oddalające w całości roszczenia Krzysztofa Jałosińskiego, Wojciecha Narucia, Anny Podolak i Rafała Kuźmiczonka o udzielenie absolutorium, o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu rzekomego naruszenia dóbr osobistych, o ustalenie rzekomego naruszenia dóbr osobistych oraz o uchylenie uchwał odmawiających byłym członkom Zarządu Spółki udzielenia absolutorium, a także postanowienie o wykreśleniu Rafała Kuźmiczonka z KRS;
 2. postępowanie karne w zakresie niegospodarności przy zakupie tzw. ilmenitu kenijskiego pozostaje w toku, surowiec ten nigdy nie okazał się jakościowo dobry;
 3. Spółka nie składała nigdy wniosku o ogłoszenie upadłości AFRIG;
 4. podstawą odrzucenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego złożonego przez AFRIG w Senegalu nie był jakoby duży (ani jakikolwiek) potencjał tej spółki, lecz jedynie bezczynność dowodowa wnioskodawcy;
 5. Spółka nie dokonywała potrąceń z odpraw wypłacanych byłym prezesom i menedżerom wydatków ze służbowych kart płatniczych; roszczeń menedżerów o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji Spółka nie uznaje jako nieistniejących;
 6. członków obecnego Zarządu Spółki powołała Rada Nadzorcza Spółki w efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego żądam opublikowania powyższego sprostowania w terminie 3 dni.

Jednocześnie domagam się natychmiastowego usunięcia prostowanej publikacji z Państwa serwisu, a przynajmniej jej nieprawdziwych lub nieścisłych fragmentów, pozostałe opatrując powyższym sprostowaniem.

Jako adres korespondencyjny wskazuję adres mojej Kancelarii (zgodnie z danymi zamieszczonymi w stopce niniejszego pisma).

Z poważaniem

Wyszukiwarka