Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wysokie ceny surowców zdeterminowały wyniki Grupy Azoty PUŁAWY
13.05.2021
Wysokie ceny surowców zdeterminowały wyniki Grupy Azoty PUŁAWY

Skonsolidowany zysk netto Grupy Azoty Puławy w 1Q 2021 r. ukształtował się na poziomie 33,4 mln zł, jednak z uwagi na bardzo wysokie ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, którego cena rok do roku wzrosła ponad 70%, okazał się niższy
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mimo kolejnej fali pandemii koronawirusa puławska spółka funkcjonowała bez zakłóceń. Nieprzerwanie realizowany był również założony program inwestycyjny.

Przychody Grupy Azoty PUŁAWY na poziomie skonsolidowanym wyniosły w pierwszym kwartale 2021 r. 1 011,8 mln zł, co oznacza ich wzrost o 58,1 mln zł (6,1%) w stosunku do pierwszego kwartału roku 2020 r. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 33,4 mln zł i był niższy o 47,3 mln zł (-58,6%).

Skonsolidowana EBITDA Grupy Azoty PUŁAWY wyniosła w raportowanym okresie 107,7 mln zł i była niższa rok do roku o 61,8 mln zł (36,4%). Mimo że pozytywny wpływ na EBITDĘ miał wzrost cen  sprzedaży wszystkich głównych produktów, to jednak marża ta została znacząco ograniczona wzrostem kosztów produkcji spowodowanym wyższymi cenami surowców (gaz ziemny wzrost o ponad 70%, energia elektryczna o 5%, benzen o 4%)

- Pierwszy kwartał 2021 r. nie był łatwy dla Grupy Azoty PUŁAWY. Mimo że odnotowaliśmy znaczące wzrosty przychodów właściwie we wszystkich segmentach produkcji, to o ostatecznym wyniku grupy kapitałowej przesądziły drastycznie rosnące ceny surowców. Z jednej strony, kontraktowane umowy  handlowe, charakteryzują się ponad miesięcznym okresem inercji, przez co z opóźnieniem odzwierciedlają dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku surowców. Z  drugiej strony, na rynku obserwujemy już pewną stabilizację, a wysoki popyt oraz rosnące ceny naszych produktów pozwalają z optymizmem patrzeć na funkcjonowanie spółki w kolejnych miesiącach – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Segment Agro

Największy udział w przychodach Grupy Azoty PUŁAWY miała sprzedaż Segmentu Agro (aż 85,2%). Na wzrost przychodów – o 41,7 mln zł (5,1%) – wpłynęły tu wyższe ceny sprzedaży, w szczególności melaminy, saletry amonowej i mocznika. Jednocześnie odnotowano niższe wolumeny sprzedaży, wynikające ze zmniejszonej produkcji.

Segment Tworzywa

Na wzrost przychodów Segmentu Tworzywa o 3,4 mln zł (3,5%) wpłynęły wyższe ceny sprzedaży. Jednak koszt wytworzenia produktów, zwłaszcza kaprolaktamu wzrósł o 12,7% - głównymi czynnikami determinującymi wzrost były tu oczywiście ceny gazu ziemnego i benzenu.

Priorytetem dla  Grupy Azoty PUŁAWY pozostają inwestycje rozwojowe tworzące nowe miejsca pracy oraz zapewniające przewagę konkurencyjną. Bez zakłóceń realizowany jest program inwestycyjny,
w pierwszym kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne  wyniosły 289,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje realizowane w Puławach to: „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”, „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego”, „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” oraz „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji Nox” oraz „Wymiana turbozespołu TG-1”.

Pierwszy kwartał 2021 roku to też trzecia fala pandemii koronawirusa. Wysoki poziom zachorowań, nie ominął Grupy Azoty PUŁAWY. Zwiększona absencja chorobowa nie miała znaczącego wpływu na funkcjonowanie spółki.

Wyszukiwarka