Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
WSPÓLNA TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
06.12.2013
WSPÓLNA TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Komenda Powiatowa Policji w Puławach podpisały 4 grudnia 2013 r. „Porozumienie” w sprawie wspólnych działań promujących bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Działania te, wzorem podjętych już w roku 2012, będą prowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym i obejmować będą swoim zasięgiem placówki edukacyjne z powiatu puławskiego.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA deklaruje gotowość sprawowania mecenatu nad działaniami edukacyjnymi prowadzonymi, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w przedszkolach oraz szkołach, przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Puławach - w szczególności poprzez finansowanie tematycznych materiałów edukacyjnych oraz zakupu indywidualnych środków bezpieczeństwa dla dzieci (kamizelki drogowe, opaski odblaskowe, światełka odblaskowe). Komenda Powiatowa Policji w Puławach przeprowadzi, w grupie wiekowej 3-15 lat, cykl spotkań i prelekcji tematycznych poświęconych bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i innych użytkowników ruchu drogowego. „Intencją Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY SA jest podkreślanie w środowisku lokalnym wagi jaką przywiązują do aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i dbałości o jak najlepsze warunki życia najmłodszych mieszkańców regionu puławskiego. Intencją Komendy Powiatowej Policji w Puławach jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych użytkowników dróg powiatu puławskiego” – napisano w podpisanym dziś Porozumieniu, które sygnowali z ramienia Zarządu Puław - Wiceprezes Zenon Pokojski i Wiceprezes Wojciech Kozak, a z ramienia Komendy Powiatowej Policji – Komendant Wojciech Czapla. Podczas poprzedniej akcji prowadzonej od września 2012 r. do czerwca 2013 r. kolportowano specjalne broszury o zasadach ruchu drogowego. W ramach akcji zorganizowano spotkania w 30 placówkach oświatowych z całego powiatu (szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola), urządzono turnieje wiedzy i zawody sprawnościowe. Z programu skorzystało kilka tysięcy dzieci. W ramach akcji przekazano dotychczas 2000 kamizelek odblaskowych dla uczniów dojeżdżających do szkoły rowerami i 1000 zapinek odblaskowych na rowery. Dodatkowo do przedszkoli na terenie Puław dostarczono 1100 kamizelek odblaskowych oraz zobowiązano dyrektorów tych placówek do ubierania dzieci podczas spacerów.

 

Wyszukiwarka