Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wiec wyborczy zamiast dialogu
04.04.2023
Wiec wyborczy zamiast dialogu

Zarząd Spółki jest w ciągłym dialogu ze stroną społeczną. Tylko od lutego br., w obecnym składzie Zarządu odbyły się już w różnej formule cztery spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych.

Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w ubiegły czwartek 30 marca i uczestniczył w nim Zarząd w pełnym składzie, omawiając trudną sytuację polskiej i europejskiej branży chemicznej oraz przyczyny i zasadność podjęcia niełatwej, ale koniecznej decyzji o czasowym wstrzymaniu produkcji na niektórych instalacjach. 

Przed branżą chemiczną rok naprawdę dużych wyzwań, które zobrazowały się zwłaszcza w końcówce 2022 roku. Uwarunkowania rynkowe, na które pierwszoplanowy wpływ wywarł konflikt zbrojny wywołany napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wymagały od Spółki podjęcia nadzwyczajnych działań, których priorytetem była i jest pełna ochrona miejsc pracy.

Warto również zauważyć, że wstrzymania i ograniczenia produkcji dotknęły praktycznie wszystkich europejskich producentów z branży nawozowo-chemicznej, a niektórzy z nich, z uwagi na obecną sytuację rynkową, ogłosili konieczność zamknięcia niektórych fabryk.

Strona społeczna podczas spotkania z dnia 30 marca br. miała pełną możliwość przedstawienia swoich postulatów i stawiania pytań, na które Zarząd udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Nikt z przedstawicieli strony społecznej nie sygnalizował, że istnieją tematy nierozwiązane, wymagające dodatkowego omówienia, a tym bardziej organizowania protestów i wzbudzania niepokoju wśród pracowników w trudnej rynkowo sytuacji.

Organizowanie pikiet i akcji protestacyjnych o charakterze politycznym w opinii Zarządu jest działaniem szkodliwym dla Spółki i nie prowadzi do niczego, poza próbą zbijania kapitału przez polityków partii opozycyjnych, wykorzystujących trudną sytuację branży chemicznej i obawy pracowników, dla realizacji swoich partykularnych interesów. 

Zarząd Spółki zawsze był i jest otwarty na dialog oraz prowadzi stałe rozmowy na tematy pracownicze i biznesowe przy wspólnym stole, a nie na ulicy. Warto podkreślić, że mimo trudnej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim sytuacja Spółki jest stabilna.

Zarząd jest przekonany, że pracownicy są kluczowym kapitałem Spółki, nie są planowane zwolnienia, a wynagrodzenia są wypłacane na bieżąco.

Pikieta, która odbyła się 4 kwietnia przed dyrekcją naczelną pokazała jak jej organizatorzy, inspirowani przez polityków opozycji, rozumieją dialog. Pomimo przybycia przedstawicieli pracodawcy, do końca trwania zgromadzenia nie zostali oni dopuszczeni do głosu. To świadczy o braku zainteresowania głosem ze strony pracodawcy i Zarządu. Wybrzmiał zaplanowany przekaz przedwyborczy, a zabrakło miejsca na konstruktywną rozmowę. Jeszcze raz podkreślamy, że Zarząd zawsze otwarty jest na dialog ze stroną społeczną.

Wyszukiwarka