Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
W trosce o kadry dla Grupy Azoty PUŁAWY
30.09.2021
W trosce o kadry dla Grupy Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty PUŁAWY oraz Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach będą kontynuować współpracę. Podpisane zostały właśnie kolejna trzyletnia umowa patronacka oraz trzyletnia umowa o współpracy, w ramach której spółka będzie wspierać szkołę, doposażając ją m.in. w specjalistyczny sprzęt oraz fundując stypendia i nagrody dla uczniów.

Umowa patronacka przewiduje możliwość corocznego zatrudniania najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Technicznych zgodnie z potrzebami oraz zasadami przyjęć określonymi przez zakłady. W latach 2011-2021 w ramach współpracy z „Chemikiem” zatrudniono w Grupie Azoty PUŁAWY 325 absolwentów.

Dodatkowo każdego roku realizowane są praktyki dla uczniów zespołu szkół kształcących się w zawodach: technik technologii chemicznej, technik analityk, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista.

- Współpraca Grupy Azoty PUŁAWY z puławskim Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie jest modelowa. To znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu i nauki. Szkoła kształci w kierunkach zgodnych z działalnością naszej spółki i tym samym odpowiada na nasze zapotrzebowanie kadrowe. My ze swojej strony staramy się wspomóc to kształcenie, dofinansowując m.in. doposażenie pracowni i laboratoriów, a także stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów. To wszystko przekłada się na lepsze przygotowanie przyszłych pracowników oraz większą motywację do pracy w zakładach – mówi Andrzej Skwarek, członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

- „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi najlepsze zyski” - te słowa Benjamina Franklina są mottem dzisiejszej uroczystości. Dobrze to wiedzą nauczyciele naszej szkoły, jak i nasi partnerzy, którzy wspierają Zespół Szkół Technicznych w edukacyjnych wysiłkach. Absolwenci ZST często wybierają dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, ale również bardzo chętnie rozpoczynają pracę zawodową w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”. Jestem przekonany, że 10 lat współpracy przyniosło znaczące efekty zarówno szkole, jak i naszemu partnerowi – Grupie Azoty PUŁAWY. Doceniamy możliwość praktycznej nauki zawodu w tak liczącej się w świecie firmie, jak też stypendia dla naszej młodzieży, które motywują i są ważnym bodźcem do osiągania bardzo dobrych wyników na egzaminach maturalnych i zawodowych – mówi Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Puławach.

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie już w momencie powstania był bardzo ściśle związany z Zakładami Azotowymi „Puławy”. Utworzony został w 1964 roku przy budującym się kombinacie nawozowym jako Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa. Nabór do trzech pierwszych klas o specjalności „aparatowy procesów chemicznych” przeprowadził Dział Kadr i Szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie.

Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, a jego patronką została Maria Skłodowska-Curie. W 1990 roku szkołę przemianowano na Zespół Szkół Technicznych. Wskutek zmian gospodarczych, społecznych i politycznych dokonujących się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. z dniem 1 lutego 1990 roku szkoła przyzakładowa została przekazana przez zakłady azotowe do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Obecnie jej organem prowadzącym jest Powiat Puławski.

Wyszukiwarka