Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO
26.11.2016
VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO
24 listopada w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkali się naukowcy, przedsiębiorcy rolni oraz przedstawiciele biznesu, by już po raz szósty rozmawiać o najistotniejszych zagadnieniach branży rolniczej. Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo” organizowana przez Centrum Kompetencji Puławy otrzymała w tym roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy a okolicznościowy list do Organizatorów i Uczestników wystosowała Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Dziękuję za Państwa istotny wkład w rozwój i modernizację wsi polskiej poprzez promocję dialogu i współpracy między środowiskami rolników, badaczy i biznesu. Puławy – położone na obszarze intensywnego rolnictwa Lubelszczyzny, a zarazem posiadające bazę naukową i własny przemysł – są po temu znakomitym miejscem. (…) Pragnę również podkreślić, iż Pan Prezydent Andrzej Duda docenia znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej oraz naszego dobrobytu. Produkcja rolna to strategiczna gałąź gospodarki narodowej, a możliwość zaspokajania potrzeb rynku krajowego dzięki własnej żywności – to jedna z podstaw suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Osiągnięcia polskiego rolnictwa gwarantują nam pod tym względem całkowitą niezależność. (…) Współpraca ze światem nauki i biznesu daje szansę na dalszy wzrost efektywności i jakości produktów naszego rolnictwa.” – napisała w swoim liście Minister M. Sadurska.

Główną tematyką tegorocznej konferencji były zagadnienia związane z zarządzaniem gospodarką wodną i zapobieganiem suszy w rolnictwie. Kolejnym tematem była rola chemii w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Ostatnią grupą były zagadnienia związane z badaniami naukowymi i innowacyjnością w rolnictwie.

- Jesteśmy jednym z ogniw w całym łańcuchu bezpieczeństwa żywnościowego. Przede wszystkim zależy nam na dostarczaniu najlepszej jakości nowoczesnych nawozów dla naszych klientów. Ale w kontakcie z naszymi klientami skupiamy się na słuchaniu ich potrzeb, znajdowaniu wraz ze środowiskiem naukowym wspólnych rozwiązań i w końcu na dzieleniu się tą wiedzą z innymi. W ten sposób razem chcemy wpływać na coraz większą rolę i coraz wyższą jakość polskiego rolnictwa. Dlatego aby stworzyć przestrzeń do tego dialogu w Grupie Azoty Puławy powołany został think-tank pod nazwą Centrum Kompetencji Puławy, w którym na bazie współpracy nauki, praktyki i przemysłu zadajemy sobie pytania i poszukujemy wspólnych odpowiedzi i rozwiązań – podkreślił w wypowiedzi dla mediów Andrzej Skwarek, Wiceprezes Grupy Azoty Puławy.

Prezes Zarządu naszej Spółki oraz Grupy Azoty, Mariusz Bober w trakcie otwarcia konferencji powiedział do zebranych:

Jako przedstawiciele branży nawozowej czujemy się jednym z wielu ogniw w całym łańcuchu budowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Staramy się swoją misję realizować jak najlepiej, ale oczywiście mamy świadomość, że aby to robić mądrze, potrzebna jest ścisła współpraca przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli świata nauki, techniki, przemysłu i odpowiednie wsparcie legislacyjne państwa. W tym też z resztą celu powołane zostało Centrum Kompetencji Puławy, które takimi inicjatywami jak ta konferencja stara się w naświetlić najważniejsze obecnie kwestie dotyczące zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, w tym również wody.

Tegoroczna Konferencja obejmowała trzy panele tematyczne:

Panel pierwszy - Zrównoważone Rolnictwo. Zarządzanie gospodarką wodną i zapobieganie suszy.

W jego ramach pojawiły się prezentacje:

   - Zrównoważone rolnictwo a eutrofizacja Bałtyku – Kamila Wyszkowskiego  Dyrektora Generalnego UN Global Compact

    - Problem suszy rolniczej – prawda czy mit? – Marka Krysztoforskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego

Panel drugi - Bezpieczeństwo Żywnościowe. Nowe szanse dla polskiego rolnictwa

W tej części były prezentacje:

    - Nowe rynki zbytu i perspektywa ich zagospodarowania – Bożeny Wróblewskiej z Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej

    - Rola chemii w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie – Anity Janiszek z Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA

Panel trzeci - Badania Naukowe i Innowacje w Rolnictwie

W tej części zaplanowano kolejne dwie prezentacje:

   - Możliwości zastosowania projektów badawczych prowadzonych w Centrum Kompetencji Puławy – prof. dr hab. Janusza Igrasa z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

    - Współpraca przemysłu z nauką kluczem do innowacji – ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. nadzw. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ponadto na tegorocznej edycji konferencji ogłoszony został konkurs na najciekawszy temat nowej, innowacyjnej pracy badawczo-rozwojowej w tematyce nawożenia i agrotechniki.

- W poszukiwaniu szeroko rozumianej innowacyjności i nowych rozwiązań technologicznych, Centrum Kompetencji Puławy we współpracy z Grupą Azoty Puławy, ogłasza konkurs na najciekawszą pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki o łącznej puli nagród 30 tys. zł – mówił podczas swojego wystąpienia Wiceprezes Zarządu, Andrzej Skwarek - Koordynator Konsorcjum

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa powiązane z sektorem rolnym. Propozycje prac mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo do 31 stycznia 2017 r. Obszary tematyczne, w których powinny mieścić się tematy prac to optymalizacja technologii nawożenia z uwzględnieniem upraw i zasobności gleb oraz rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa.

 

Wyszukiwarka