Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Udany kwartał dla Puław
13.11.2017
Udany kwartał dla Puław
Wyniki finansowe Grupy Azoty PUŁAWY za III kwartał 2017 roku we wszystkich obszarach działalności są zdecydowanie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółki z Grupy Azoty PUŁAWY w samym III kwartale 2017 roku wypracowały 798 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA wyniósł 83 mln zł i był wyższy o 28% w porównaniu do 2016 r. Zysk netto kształtował się na poziomie 30 mln zł, był zatem wyższy o 87% w stosunku do wyniku z 2016 r.

Narastająco za 9 miesięcy 2017 r. osiągnięto 2 mld 589 mln zł przychodów, wynik EBITDA wyniósł 365 mln zł, a zysk netto – 194 mln zł.

– Uzyskane wyniki oceniamy wysoko, nie tylko dlatego, że są one lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zauważyć należy, że uwarunkowania rynkowe, w jakich przyszło nam funkcjonować w trzecim kwartale, nie były łatwe. Musieliśmy zmierzyć się z falą importu nawozów azotowych ze Wschodu, w tym w szczególności saletry amonowej i RSM. Negatywnym czynnikiem był także wzrost cen gazu – naszego kluczowego surowca, który wyniósł ok. 22% za 9 miesięcy br. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2016, natomiast tylko we wrześniu 2017 r. – w odniesieniu do września 2016 r. – wzrost wyniósł ponad 30% – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Największy udział w przychodach Grupy Azoty PUŁAWY (ok. 57%) stanowiły przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro. Wyniosły one 451 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 oznacza wzrost o 43 mln zł (tj. 11%). Wzrost przychodów był wynikiem głównie wyższych wolumenów i cen sprzedaży większości nawozów azotowych. Marża EBITDA segmentu wzrosła z 10,8% do 13,3%.

W Segmencie Chemia, podobnie jak w Agro przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do wyników osiągniętych w trzecim kwartale ubiegłego roku i osiągnęły poziom 317 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu były wyższe wolumeny i ceny sprzedaży kaprolaktamu oraz wyższe ceny sprzedaży melaminy. Marża EBITDA tego segmentu wzrosła o 2,6 punktu procentowego z 14,1% do 16,7%.

Prezentacja

Wyszukiwarka