Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Stypendia Grupy Azoty PUŁAWY
16.05.2019
Stypendia Grupy Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. już po raz drugi przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przyszłości będą oni mieli szansę zasilić szeregi pracowników Spółki.

W roku akademickim 2019/20 na najzdolniejszych studentów będą czekały cztery stypendia naukowe: dwa z nich, tak jak w poprzedniej edycji, mogą trafić w ręce studentów kierunku „inżynieria chemiczna i procesowa” na Politechnice Warszawskiej. Dwa kolejne stypendia to odpowiedź na zainteresowanie ze strony studentów kierunków umożliwiających związanie przyszłości zawodowej z Grupą Azoty PUŁAWY – chodzi o „biotechnologię” oraz „prawo” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

– Inwestując w młodzież, inwestujemy w przyszłość, stąd decyzja Zarządu, by po raz kolejny wyróżnić najzdolniejszych studentów. Poprzednia edycja programu stypendialnego cieszyła się dużym zainteresowaniem i pokazała, że Grupa Azoty PUŁAWY jest pożądanym pracodawcą nie tylko wśród studentów kierunków chemicznych – mówi dr Krzysztof Bednarz, prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Program stypendialny Grupy Azoty PUŁAWY skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie. Za osiągnięcia naukowe studentów uznaje się publikacje specjalistyczne lub popularnonaukowe, udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię, wystąpienia na konferencjach oraz prezentacjach badawczych, nagrody i wyróżnienia w konkursach wiedzy. Stypendium wynosi 1180 zł brutto i jest wypłacane co miesiąc (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Z rozpoczętego w 2018 roku programu stypendialnego korzysta obecnie dwóch studentów Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego Grupy Azoty PUŁAWY, jak również jego regulamin zamieszczony został na stronie internetowej www.pulawy.com w zakładce „Praca”.

 

Wyszukiwarka