Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają produkcję
01.06.2023
Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają produkcję

W związku z obserwowaną w ostatnich tygodniach maja br. zmianą cen na europejskim rynku gazu oraz prognozami w obszarze popytowym spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają swoją produkcję.

Zgodnie z decyzją zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., od 1 czerwca spółka rozpocznie proces dociążania instalacji produkcyjnych w Jednostce Biznesowej AGRO do 100% zdolności produkcyjnych. Jednocześnie od 17 czerwca w Grupie Azoty ZAK rozpocznie się planowany, coroczny postój remontowo-serwisowy.

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy od 1.06.2023 r. spółka zwiększy produkcję nawozów i chemikaliów – w tym saletry amonowej (PULAN®), roztworu saletrzano mocznikowego (RSM®) i mocznika z przeznaczeniem na płynne roztwory (wspomniany RSM® oraz NOXy®).

Na instalacjach Grupy Azoty S.A. w Tarnowie moce produkcyjne zostaną przywrócone do dnia 27 czerwca br., niezwłocznie po zakończeniu corocznych, planowanych prac remontowo-serwisowych.

W związku z korektą cen na europejskim rynku gazu w ostatnich tygodniach maja 2023 r. oraz prognozami w obszarze popytowym spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają poziomy produkcji na swoich instalacjach. Nasze spółki reagują na zmiany rynkowe i podejmują aktywne działania w celu dostarczania konkurencyjnych produktów na rynek, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych miesięcy mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wyszukiwarka