Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Solidne wyniki Grupy Azoty Puławy w roku dużych wyzwań rynkowych
31.03.2023
Solidne wyniki Grupy Azoty Puławy w roku dużych wyzwań rynkowych

Mimo wyjątkowo niekorzystnych czynników zewnętrznych w 2022 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. osiągnęła dobre wyniki finansowe, uzyskując m.in. skonsolidowane przychody na poziomie 8 899 mln zł (rok wcześniej było to 5 489 mln zł). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie  1 076 mln zł (wobec 660 mln zł w 2021 r.). Z kolei zysk netto wyniósł 291 mln zł i był o około 81 mln wyższy niż w roku poprzednim.

Ostatnie 12 miesięcy to trudny i wymagający okres. Wojna na Ukrainie wpłynęła na globalną sytuację gospodarczą, przynosząc chociażby rekordowy wzrost cen surowców oraz mediów energetycznych. Przełożyło się to w sposób bezpośredni na sytuację Grupy Azoty Puławy (jak też innych firm z branży nawozowo-chemicznej nie tylko polskich, ale i europejskich), przede wszystkim poprzez doprowadzenie do zachwiania równowagi podażowo-popytowej na kluczowych rynkach. 

W 2022 roku mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, które wymagały stanowczych działań. Oprócz niestabilnej sytuacji popytowo-podażowej, także wysoka zmienność cen surowców determinowała konieczność czasowego zatrzymania lub ograniczenia produkcji nawozów, kaprolaktamu i melaminy. Podejmowane w tym obszarze przez zarząd spółki decyzje przyniosły oczekiwany skutek i pozwoliły zminimalizować straty wynikające z historycznie wysokich cen gazu, zwłaszcza w trzecim kwartale – mówi Marcin Kowalczyk, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

Ponadto w konsekwencji sytuacji makroekonomicznej Grupa Azoty Puławy we wszystkich segmentach działalności odnotowała istotny wzrost cen produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży. Negatywnym zjawiskiem była też rosnąca inflacja oraz będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych.

Jednym z priorytetów naszej spółki w tym niestabilnym roku pozostawało zabezpieczenie stałej dostępności nawozów dla krajowych rolników. Podobnie było z innymi kluczowymi dla rynku produktami, czyli dwutlenkiem węgla oraz redukantami emisji spalin. Te wytwarzane były u nas w sposób ciągły – dodaje prezes M. Kowalczyk. 

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej inwestycje w Grupie Azoty Puławy były realizowane w sposób niezakłócony. Zakończona została m.in. budowa instalacji granulacji mechanicznej saletry, co pozwoliło nie tylko na zwiększenie potencjału wytwórczego, ale też wzbogaciło paletę produktów o nowe nawozy odpowiadające potrzebom rynkowym. Kontynuowana była modernizacja starych oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego. Zaawansowana jest również realizacja nowego bloku energetycznego.

W 2022 r. Grupa Azoty Zakładowe Azotowe „Puławy” S.A. przyjęła implikację Strategii Grupy Azoty do 2030 roku, opierającą przyszłość grupy kapitałowej o zrównoważony rozwój realizowany w ramach strategicznego projektu „Zielone Azoty”.

Wyszukiwarka