Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Siarkopol formalnie w Grupie Azoty
21.11.2013
Siarkopol formalnie w Grupie Azoty

21 listopada 2013 r. Grupa Azoty S.A. oraz Skarb Państwa podpisały protokół przekazania odcinka zbiorowego akcji.

Podpisanie tego dokumentu było ostatnim warunkiem odwieszającym zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 4.675.000 akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” podpisanej w dniu 25 września br. Kwota transakcji wyniosła 320 003 750 PLN i została przekazana na rachunek MSP w dniu 15 listopada br. 

- "Od dziś formalnie Siarkopol staje się podmiotem wzmacniającym Grupę Azoty. Transakcja ta, obok projektu senegalskiego oraz dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w grupie stanowi jeden kluczowych elementów naszych projektów upstreamowych (w zakresie posiadania zasobów surowców strategicznych)" – powiedział podczas podpisania dokumentu Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty. - "Dzięki naszym kompetencjom handlowym grzybowski Siarkopol może liczyć na nowe eksportowe rynki zbytu dla swoich produktów" – uzupełnia Prezes Jarczewski. 

- "Zgodnie z zawartą umową zadeklarowaliśmy realizację inwestycji w Siarkopolu na łącznym poziomie 30 mln zł. Najważniejszymi zadaniami, na których głownie chcemy się skupić będzie ustabilizowanie wydobycia oraz zwiększenie poziomu i jakości granulacji siarki" – informuje Wiceprezes Grupy Azoty - Witold Szczypiński.  

Wcześniej 30 października br. Spółka uzyskała od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Grupę Azoty S.A. kontroli nad spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym. 

Wyszukiwarka