Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rok 2012 w podsumowaniu Prezesa
08.01.2013
Rok 2012 w podsumowaniu Prezesa
Rozbudowa Grupy o Azoty-Adipol, rekordowe wyniki finansowe i dalsze inwestycje - to w największym skrócie rok 2012 w PUŁAWACH. Ostatnie 12 miesięcy podsumowuje Prezes Zarządu Spółki Paweł Jarczewski.

Patrząc z punktu widzenia celów rozwojowych i inwestycyjnych rok 2012 był dla Zakładów Azotowych PUŁAWY SA bardzo pracowity. Zakończyliśmy też najlepszy w historii rok obrotowy mogąc pochwalić się przychodami skonsolidowanymi na poziomie 4 mld złotych i zyskiem netto w wysokości 600 mln złotych, z którego wypłacimy najwyższą w naszej historii dywidendę na poziomie 9,40 zł.

Rok zaczął się od nabycia  2.550.000 akcji Azotów-Adipol S.A. w Chorzowie, a zatem od dalszej rozbudowy Grupy PUŁAWY w kierunku zwiększania naszego potencjału rynkowego i operacyjnego. Również inwestycje PUŁAW mają nie tylko zwiększać moce produkcyjne, ale również dawać przewagę rynkową poprzez lepsze wykorzystanie surowców, większą elastyczność bieżącej działalności i lepsze dopasowanie do potrzeb odbiorców produktów. Budujemy nowe instalacje nawozowe – kompleks nawozów płynnych za 70 mln złotych i kompleks nawozów granulowanych za ponad 170 mln zł. Jest to konsekwencja międzynarodowych badań zapotrzebowania gleb naszej strefy klimatycznej w składniki nawozowe, rozwoju naszych zdolności produkcyjnych mocznika jak i zwiększonego potencjału wytwarzania siarczanu amonu dzięki wybranej nowoczesnej i unikatowej technologii odsiarczania spalin, zrealizowanej za ok. 250 mln zł. Realizujemy inwestycję budowy stokażu amoniaku za prawie 110 mln zł co podniesie nam nie tylko sprawność operacyjną ale i bezpieczeństwo naszego stabilnego funkcjonowania.  Inwestujemy w sprawność naszych instalacji. Zmodernizowaliśmy pakownię saletry, co nie tylko ułatwiło nam pracę, ale i poprawiło obsługę naszych odbiorców. Mamy też zmodernizowaną w tym roku automatykę na instalacji produkcji amoniaku. Rozbudowujemy sieć sprzedaży roztwory saletrzano-mocznikowego RSM poprzez zakup nowych zbiorników. Wchodzimy w obszar biotechnologii, czego zaczątkiem było podpisanie w tym roku umowy z Instytutem Nawozów Sztucznych dotyczącej wytwarzania i sprzedaży produktów ekstrakcji chmielu oraz innych surowców roślinnych. Wraz z PGE GiEK angażujemy się w powstanie w Puławach elektrowni gazowej o mocy 800-900 MWe, który to projekt znalazł się w gronie kluczowych projektów energetycznych w Polsce. Powołane do życia nieco ponad rok temu Centrum Kompetencji będące platformą wymiany wiedzy i informacji pomiędzy przemysłem nawozowym, instytutami naukowymi i przedstawicielami rynku rolnego pokazuje, że profesjonalizm PUŁAW nie kończy się na bramie fabryki lecz wychodzi głęboko w rynek. Takie myślenie przynosi nam już profity i będzie decydowało o pozycji PUŁAW w przyszłości.   

Wyszukiwarka