Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rekomendacja Zarządu w sprawie wysokości dywidendy
12.09.2013
Rekomendacja Zarządu w sprawie wysokości dywidendy
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. poinformował raportem bieżącym nr 51/2013, że w dniu 11 września 2013 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z rekomendacją wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012/2013 w kwocie 163 433 250,00 złotych, co daje 8,55 złotych na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 grudnia 2013 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższy wniosek Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.  

Wyszukiwarka