Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
PUŁAWY FIRMĄ DOBRZE WIDZIANĄ
20.11.2013
PUŁAWY FIRMĄ DOBRZE WIDZIANĄ
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. została po raz drugi laureatem konkursu "Firma Dobrze Widziana" organizowanego przez Związek Pracodawców Business Centre Club. Wyróżnienie dla Spółki odebrał 19 listopada 2013 r. Wiceprezes Zarządu – Zenon Pokojski.

Konkurs, którego V edycja została w tym roku rozstrzygnięta, wyłania firmy postrzegane jako najbardziej odpowiedzialne społecznie w danym regionie. Konkurs jest częścią projektu "CSR - jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa" realizowanego na terenie całej Polski. Celem konkursu jest promowanie firm, które w swoich regionach prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat dobrych praktyk CSR. W drodze konkursu w każdym z 16 regionów Polski została wyłoniona firma, która dzięki prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu jest pozytywnie postrzegana w swoim otoczeniu. Patronat honorowy nad konkursem sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. wydały w tym roku Zintegrowany Raport Roczny prezentujący Spółkę w sposób pozwalający na rzetelną ocenę jej funkcjonowania nie tylko w wymiarze finansowym, ale również ekologicznym i społecznym.  Raport został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy GRI (Global Reporting Initiative). Spółka jest też od 1995 roku dobrowolnym uczestnikiem międzynarodowego programu przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i Troska”. Ma od kilku lat przyjętą przejrzystą politykę w zakresie działalności sponsoringowej, którą publikuje na swojej stronie internetowej www.pulawy.grupaazoty.com Jest czołowym pracodawcą w swoim Województwie, wyróżnionym w tym roku w ogólnopolskim konkursie tytułem „Solidny Pracodawca 2012”.

 

Wyszukiwarka