Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Produkcja spożywcza Grupy Azoty Puławy  z najwyższym certyfikatem bezpieczeństwa żywności
06.09.2018
Produkcja spożywcza Grupy Azoty Puławy z najwyższym certyfikatem bezpieczeństwa żywności
Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała certyfikat Food Safety System Certification FSSC 22000 w wersji 4.1. Oznacza to, że nasza spółka stosuje najwyższe standardy w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Certyfikat będzie ważny przez kolejne 3 lata.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Grupie Azoty PUŁAWY funkcjonuje od 2008 r. Ewoluował od etapu HACCP przez ISO 22000 do najnowszego standardu FSSC 22000, łączącego wymagania ISO ze standardem technicznym ISO TS 22002-1, a także z elementami food defence/food fraud. 

Nowym elementem wdrożonego systemu są audyty niezapowiedziane, do których spółka musi być przygotowana na każdym etapie procesu produkcji czy sprzedaży. Jest to duże wyzwanie, zwłaszcza że w przypadku PUŁAW jednostka produkcyjna znajduje się w obszarze o ograniczonym dostępie dla osób z zewnątrz.

 

Regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne, jak również te ze strony klienta przeprowadzone w okresie ostatnich 10 lat pozwoliły na utrwalenie wysokiej świadomości w pracowników, potwierdzających ważność produkcji bezpiecznych wyrobów  spożywczych. Jest to niezależne od zakresu wykonywanej pracy – zarówno aparatowy procesów chemicznych, jak i kierowca dostarczający produkt przechodzą szkolenia i biorą czynny udział w utrzymywaniu systemu bezpieczeństwa żywności.

Niezmiennie od 2008 roku systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności objęta jest produkcja i sprzedaż dwutlenku węgla oraz wodoru.

Produkowany w PUŁAWACH dwutlenek węgla wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym do saturacji napojów i piwa, ale także tworzenie atmosfery ochronnej m.in. w technologii MAP. Natomiast wodór o charakterze spożywczym znajduje swoje zastosowanie w procesie utwardzania tłuszczów, czyli do produkcji margaryny czy substytutów masła.

Przypomnijmy, że w maju br. Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała akredytację PepsiCo dla produkowanego w Puławach dwutlenku węgla. Do tej pory w branży napojów spółka posiadała już akredytację takich gigantów jak The Coca Cola Company.

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

 

Wyszukiwarka