Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Poznaliśmy Liderów Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch
22.02.2018
Poznaliśmy Liderów Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch
Aż pięć projektów innowacyjnych rozwiązań zaprezentowanych podczas Forum XIII edycji ARP Innovation Pitch ma realne szanse wdrożenia w Grupie Azoty PUŁAWY. Zdaniem ekspertów, którzy mieli okazję zapoznać się z nimi podczas sesji networkingowej, mają one nie tylko wysoki potencjał innowacyjny, ale też doskonale wpisują się w potrzeby naszej spółki.

Grupa Azoty PUŁAWY w październiku 2017 r. przystąpiła do XIII edycji ARP Innovation Pitch, prowadzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Na zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu odpowiedziało kilkanaście podmiotów. Dziesięć z nich zostało zaproszonych do udziału w Forum ARP Innovation Pitch, zorganizowanym 14 grudnia 2017 r. w Puławach, podczas którego mieli okazję zaprezentować swoje pomysły, porozmawiać o potencjalnej współpracy oraz odpowiedzieć na liczne pytania specjalistów z zespołów eksperckich z PUŁAW.   Przypomnijmy, Grupa Azoty PUŁAWY oczekiwała na propozycje innowacyjnych rozwiązań z następujących obszarów:

  • NAWOZY – poszerzenie oferty nawozowej spółki o nowe produkty i sposoby ich aplikacji;
  • BIOTECHNOLOGIA – z wykorzystaniem surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku;
  • PRODUKTY – wydłużenie łańcuchów produktowych spółki; tworzenie nowych produktów bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę;
  • TECHNOLOGIE – optymalizacja efektywności procesów produkcji spółki. 
  Spośród dziesięciu rozwiązań zaprezentowanych podczas grudniowego Forum i poddanych ocenie przez specjalistów z Grupy Azoty PUŁAWY wybrano pięciu laureatów, z którymi podjęte zostaną rozmowy biznesowe.   - Nasze otwarcie na nowe technologie, współpraca ze startupami, skupienie się na dostarczaniu klientom wartości dodanej stanowią istotny czynnik warunkujący sukces Grupy w przyszłości. Dzięki wykorzystaniu unikatowych kompetencji Grupa staje się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce. Przykładem może być także Idea4Azotyplatforma wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności. Zgłoszone projekty mają szansę uzyskać wsparcie od dofinansowania do kwoty 20 mln zł, poprzez zaplecze infrastrukturalne czy usługi doradcze. Zgodnie z założeniami strategii do 2020 r. wydatki na obszar B+R+I osiągną poziom 1 proc. przychodów Grupy – mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.   – Wybrane przez naszych ekspertów projekty wpisują się w potrzeby naszej spółki, a ich realizacja jest szansą rozwoju Grupy Azoty PUŁAWY i docelowo każdej ze spółek Grupy Azoty. Sukcesem będzie pełne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Dla każdego z Liderów Innowacyjności określono ścieżkę współpracy, którą uruchomimy w roku 2018 r. Mam nadzieję, że będzie ona dla naszych partnerów interesująca – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.   Wśród laureatów XIII edycji ARP Innovation Pitch znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i specjalistyczne firmy działające na rynku nowych technologii. Zwycięskie projekty dotyczą

m.in. nowoczesnych nawozów i środków ochrony roślin oraz ciekawych rozwiązań z zakresu optymalizacji technologii np. poprzez zastosowanie nowoczesnych katalizatorów w procesie chemicznym. Docenione zostało też ciekawe rozwiązanie z pogranicza elektroniki i informatyki.   Oto pełna lista Laureatów Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch: 1. Zespół naukowy z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Bezak-Mazur; 2. Zespół naukowy z Instytutu Chemii Przemysłowej pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Kurzepy; 3. Zespół z IC Solutions sp. z o.o. reprezentowany przez Rafała Witkowskiego; 4. Zespół naukowy z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wioletty Raróg-Pileckiej; 5. Zespół z Fine Bubble Technologies sp. z o.o. reprezentowany przez Jacka Kosieca.  

Wyszukiwarka