Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy
08.05.2024
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy

W dniu 8 maja Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 czerwca 2024 roku, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, Wojciecha Szmyły na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Wojciech Szmyła złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Grupą Azoty Puławy, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy Wojciecha Szmyły dostępne są w załączeniu do raportu bieżącego, który jest dostępny pod linkiem https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Wyszukiwarka