Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pomoc finansowa dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym
20.10.2021
Pomoc finansowa dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym

Sekcja Socjalna informuje emerytów, rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym - byłych pracowników Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., że od dnia 25.10.2021 roku  będą przyjmowane wnioski na świadczenie socjalne - „Pomoc finansowa z tytułu zwiększonych wydatków w okresach przedświątecznych”.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie Wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej pulawy.grupaazoty.com w zakładce „aktualności” oraz na stronie głównej w intranecie zakładowym.

Wysokość przysługującego świadczenia (pomocy finansowej) uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym:

  • przy dochodzie netto do 1500, 00 zł na 1 osobę – wartość świadczenia wynosi 250 zł,
  • przy dochodzie netto powyżej 1500, 00 zł na 1 osobę – wartość świadczenia wynosi 230 zł.

W przypadku ubiegania się o wyższe świadczenie (250 zł) do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z Wnioskiem).

Osoby, które do Wniosku nie dołączą zaświadczenia o dochodach otrzymają niższe świadczenie (230 zł).

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021r. decyduje data wpływu do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. Wnioski złożone po tym terminie nie będą realizowane. Wypłata świadczeń zrealizowana zostanie
w miesiącu listopadzie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę, że Sekcja Socjalna ze względu na stan epidemii COVID – 19 nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów, Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową – adres do korespondencji:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A.,
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy,
z dopiskiem „Sekcja Socjalna”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej pod nr telefonów:

  • 81 565 37 77,
  • 81 565 37 78,
  • 81 565 37 80,
  • 81 565 37 81.

Serdecznie prosimy pracowników o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom, tj. rodzicom lub znajomym.

Wyszukiwarka