Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oświadczenie w sprawie publikacji money.pl z 28 czerwca 2023 r.
29.06.2023
Oświadczenie w sprawie publikacji money.pl z 28 czerwca 2023 r.

Kolejny raz w ostatnim czasie portal money.pl publikuje niezgodne z prawdą informacje o Grupie Azoty PUŁAWY, nie podejmując nawet próby kontaktu ze Spółką przed publikacją artykułu. W artykule „Grupa Azoty pod lupą prokuratury. Chodzi o "szkodę majątkową w wielkich rozmiarach"” opublikowanym 28.06.2023 r.  nieprawdziwe są stwierdzenia, że „produkcja nawozów praktycznie stoi, atmosfera wśród załogi jest napięta, wszyscy boją się zwolnień.” oraz „Dodatkowo - mimo wcześniejszych zapewnień zarządu puławskiej spółki, że od czerwca zakład zwiększy produkcję nawozów i chemikaliów do 100 proc. – w praktyce to nie nastąpiło.”. 

Grupa Azoty PUŁAWY produkuje w tym roku nawozy nieprzerwanie, o czym informuje m.in. publikując comiesięczne wolumeny produkcyjne. Spośród kluczowych produktów nie jest prowadzona jedynie produkcja kaprolaktamu, natomiast w Zakładzie Kaprolaktamu wytwarzana jest wciąż woda amoniakalna. Zarząd wielokrotnie zapewniał publicznie, że nie planuje żadnych zwolnień pracowników, zatrudnienie utrzymuje się na stabilnym podobnym jak w ostatnich latach poziomie. Zarząd spółki nie zapewniał o zwiększeniu od czerwca produkcji nawozów i chemikaliów do 100%. Informował o zwiększeniu o 100% w stosunku do poprzedniego okresu produkcji konkretnych trzech produktów: PULAN, roztworu saletrzano-mocznikowego i NOXy. Ponadto informował o uruchomieniu dwóch z trzech instalacji melaminy.

W odniesieniu do poruszonego w artykule tematu śledztwa wszczętego w sprawie „wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach” Spółka nie komentuje decyzji Prokuratury i podejmie wszelkie stosowne kroki, do jakich jest w tej sytuacji zobligowana. Przypomina natomiast, że czasowe wstrzymanie na początku marca 2023 roku produkcji kaprolaktamu i melaminy miało na celu zminimalizowanie strat Spółki wynikających z konieczności ponoszenia wysokich kosztów zmiennych (przede wszystkim surowcowych), przy jednoczesnym kryzysie popytowym na rynku europejskim.  Korzystna zmiana tej sytuacji spowodowała już na przełomie maja i czerwca br. wznowienie produkcji melaminy na instalacji „Melamina III” oraz „Melamina II”.

Wcześniej - 8 lipca 2022 roku - Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu produkcji melaminy w związku z ówczesnymi warunkami rynkowymi: rosnącymi cenami gazu i możliwymi do uzyskania cenami sprzedaży. Swoje zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych realizowano w oparciu o pozostałe pracujące wówczas instalacje melaminy i posiadane zapasy. Spółka stale monitorowała poziom cen surowców i odpowiednio dostosowywała swoją produkcję do sytuacji rynkowej. 22 sierpnia 2022 roku w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego Zarząd podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy kolejnych instalacji – w tym melaminy i kaprolaktamu. Ówczesna sytuacja na rynku gazu ziemnego, determinująca rentowność prowadzonej produkcji, była wyjątkowa, całkowicie niezależna od Spółki i nie była możliwa do przewidzenia. Poprawa sytuacji na rynku cen gazu ziemnego pozwoliła na przywrócenie produkcji kaprolaktamu i melaminy (na Instalacji Melamina III) pod koniec października 2022 roku.

Powyższe działania pokazują, że wszystkie decyzje podejmowane są w ścisłym powiązaniu z warunkami surowcowo-rynkowymi jakie dotykają też innych uczestników rynku europejskiego. Mają one charakter okresowy i są pochodną agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz jej następstwami dla rynku. Powodowane są także importem tańszych produktów z rynków spoza UE, których producenci nie muszą ponosić wysokich kosztów polityki klimatycznej UE (ETS) oraz produkują na tańszych surowcach, często pochodzących z krajów objętych sankcjami. Działania Zarządu mają na celu optymalizację biznesu Spółki w aktualnym, trudnym otoczeniu.

Wyszukiwarka