Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oświadczenie nt. sporów zbiorowych w Grupie Azoty Puławy
05.12.2019
Oświadczenie nt. sporów zbiorowych w Grupie Azoty Puławy
W związku z opublikowanym w „Pulsie Biznesu” artykułem red. Bartłomieja Mayera „Puławianie mają dość jaskółki” na temat sytuacji w spółce Grupa Azoty Puławy wyjaśniamy, że zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Zarząd spółki każdorazowo ma obowiązek zgłoszenia sporu do okręgowego inspektora pracy, niezależnie od tego czy żądania strony społecznej dotyczą spraw podlegających przepisom ustawy.

Zgodnie z ustawą spór może dotyczyć: warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników. Tymczasem żądanie opisywane w artykule dotyczy „zaprzestania wypłacania spółce w Tarnowie jakichkolwiek pieniędzy za: używanie znaku towarowego, formatów medialnych i graficznych przez nich udostępnianych”.

Inicjatorem, bądź współinicjatorem, czterech z pięciu aktualnie prowadzonych sporów zbiorowych jest Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. Spośród ośmiu działających w Spółce organizacji związkowych pięć nie jest w żadnym sporze z pracodawcą.
 

Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że środki uzyskane z opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego Grupy Azoty są przeznaczane na zadania realizowane na szczeblu korporacyjnym na rzecz wszystkich podmiotów tworzących Grupę Azoty. Są z nich finansowane m.in. działania marketingowe, takie jak sponsoring drużyn i klubów sportowych z regionów, w których prowadzą działalność spółki należące do Grupy Azoty. Ze środków tych finansowana jest też działalność jednostek biznesowych wykonujących zadania na rzecz całej Grupy Azoty, jak np. Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro, który został ulokowany w Puławach.

Wyszukiwarka