Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
KOLEJNY BARDZO UDANY ROK „PUŁAW”
30.08.2013
KOLEJNY BARDZO UDANY ROK „PUŁAW”
Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zanotowała w roku obrotowym 2012/2013 zakończonym 30 czerwca drugi w historii zysk netto - ponad 392 mln zł i najwyższe w historii przychody ze sprzedaży - 3 684,5 mln zł. Wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej „Puławy”* to 3 886 mln zł przychodów ze sprzedaży i 390 mln zł zysku netto.

Największy udział w wypracowaniu tak dobrych wyników Spółki miał Segment Agro, który odpowiada przede wszystkim za sprzedaż nawozów. Przychody ze sprzedaży tego segmentu to 63,5% przychodów Spółki. W roku obrotowym 2012/2013 wyniosły one 2 340,6 mln zł i były wyższe od odnotowanych w roku ubiegłym o 2,8 %. Na lepsze wyniki Segmentu zapracował wzrost wielkości sprzedaży RSM® (o 10,7%) i saletry amonowej PULAN® (o 3,2%) oraz wzrost cen produktów nawozowych: Mocznika PULREA® (o 5,0%), saletry amonowej PULAN® (o 3,1%) i RSM® (o 2,1%).

Segment Chemia odpowiada za 33,2% przychodów ze sprzedaży (Segment Energetyka 2,3% przychodów ze sprzedaży, Pozostałe stanowią 1% przychodów) . Przychody Segmentu Chemia wyniosły 1 223,3 mln zł i były niższe, niż w roku ubiegłym o 52,6 mln. Głównym czynnikiem gorszego wyniku był spadek ceny i wolumenu sprzedaży kaprolaktamu.

Produkty nawozowe „Puław” trafiały głównie na rynek krajowy (68,7%). Eksport realizowany był na rynek europejski oraz do krajów Ameryki Południowej i Północnej. W przypadku produktów chemicznych to z kolei eksport odpowiadał za główne źródło przychodów (68,8%), przy czym połowa eksportu realizowana była na rynek azjatycki.

Spółka w roku obrotowym 2012/2013 zwiększyła produkcję nawozów w przeliczeniu na czysty azot o 4%, amoniaku o 4,3%, melaminy o 17,8%, AdBlue o 8,3%. Mniejsza od poprzedniego roku była produkcja kaprolaktamu (o 5,8% i nadtlenku wodoru (o 0,8%).

- Z punktu widzenia minionego roku, na pewno ważne było kontynuowanie przez nas, odważnego programu inwestycyjnego, zapoczątkowanego w 2008 r. – podkreśla Prezes Zarządu, Marian RybakRoczne nakłady inwestycyjne Spółki zbliżyły się do poziomu 294 mln zł. W efekcie oddaliśmy do użytku kilka znaczących inwestycji istotnych z punktu widzenia oferty produktowej, innowacyjności, ochrony środowiska i operatywności logistycznej.

W „Puławach”, w minionym roku obrotowym, oddano do użytku instalację do produkcji płynnych nawozów z dodatkiem siarki; instalację odsiarczania spalin, dostosowującą emisje tlenków siarki do norm unijnych, która pozwala jednocześnie zwiększyć potencjał wytwórczy siarczanu amonu; nowe centrum magazynowo-spedycyjne dla nawozów granulowanych; podniesiono efektywność produkcji amoniaku na kolejnych jednostkach, dokonano dalszego ograniczenia emisji tlenków azotu. W trakcie realizacji są następne inwestycje, z których najważniejsze to budowa instalacji do produkcji nowych nawozów granulowanych z dodatkiem siarki oraz nowy stokaż amoniaku, poprawiający zdolności operacyjne Spółki.

* Na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej „Puławy” składają się oprócz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. następujące podmioty: PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., SCF Natural Sp. z o.o., Zakłady Azotowe w Chorzowie S.A., Grupa Kapitałowa GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Wyszukiwarka