Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
KIERUNEK DLA DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
01.10.2014
KIERUNEK DLA DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
23 września 2014 r. w Senacie odbyła się konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”, zorganizowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu i Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Na konferencję został zaproszony ze swoja prezentacją Wiceprezes Zarządu naszej Spółki – Zenon Pokojski, który na zlecenie Biura Analiz Sejmowych przygotował też opracowanie p.t. „Doradztwo rolnicze we wdrażaniu innowacji w polskim sektorze żywnościowym”.

Obecnie funkcjonujący system doradztwa rolniczego w naszym kraju przedstawiła na konferencji wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. Obejmuje on doradztwo publiczne, usługi świadczone przez izby rolnicze, organizacje producentów i podmioty prywatne. Pani Minister poinformowała o istniejących i planowanych środkach wsparcia dla podmiotów doradczych. Prezentując działania doradztwa rolniczego planowane na lata 2014–2020, wiceminister Zofia Szalczyk za podstawowe zadanie uznała doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji doradców rolniczych. Wicedyrektor generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Josefine Loriz-Hoffmann zauważyła, że 70% rolników z krajów UE nie korzysta ze szkoleń pomimo niskiego odsetka rolników z odpowiednim wykształceniem czy poziomem wiedzy rolniczej. Podkreśliła, że transfer wiedzy i usługi doradcze zostały uznane za podstawowe czynniki wspierające innowacyjność rolnictwa, a co za tym idzie – za priorytety unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dodała, że niedostateczny transfer wiedzy i informacji ogranicza innowacje i wzrost produktywności. Przypomniała też, że unijne regulacje na lata 2014–2020 nakładają na administrację państw członkowskich obowiązek zapewnienia rolnikom dostępu do doradztwa rolniczego. O zaletach i wadach doradztwa publicznego i prywatnego mówił prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS Robert Szczęsny. „Polskie rolnictwo potrzebuje sprawnego, zintegrowanego systemu transferu wiedzy i informacji” – mówił z kolei dr hab. Zbigniew Brodziński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednym z ogniw tego transferu jest doradztwo rolnicze. Aby spełniało taką funkcję, nie może koncentrować się na doradztwie „papierowym”, czyli pomocy w uzyskaniu przez rolników unijnego wsparcia finansowego. Jego zdaniem, doradztwo jest przede wszystkim współodpowiedzialne za efekty produkcji, poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych, a w szerszym kontekście – także za podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników, poprawę stanu bezpieczeństwa żywności i jakości życia mieszkańców wsi. Przykłady doradztwa oferowanego przez producentów i dystrybutorów środków do produkcji rolnej zaprezentował wiceprezes zarządu naszej Spółki - Zenon Pokojski. Podkreślił również, że polskie rolnictwo jest bardzo zróżnicowane, i aby doradztwo rolnicze mogło sprostać stojącym przed nim wyzwaniom, przede wszystkim musi brać pod uwagę poprawę wyników gospodarstw rolnych. Jak mówił wiceprezes Zenon Pokojski, firmy doradcze powinny działać pod presją efektywności, skuteczności i odpowiedzialności za efekt swojej pracy. Należy także doskonalić narzędzia i techniki komunikowania się z rolnikami (jak podał - 86% gospodarstw rolnych ma dostęp do internetu). Zdaniem wiceprezesa „doradztwo to potencjał kapitału intelektualnego, który powinien być zamieniony na wzrost wartości rynkowej rolnika”.

 

Wyszukiwarka