Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Puławy
28.06.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Puławy

W piątek, 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające m.in:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę, zgodnie z którą strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 602.715.247,63 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

W odniesieniu do członków Zarządu wykonujących obowiązki w 2023 roku, nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów ze względu na nieuzyskanie bezwzględnej liczby głosów za.

Dodatkowo zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Kowalik z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Śliwie z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;

W odniesieniu do pozostałych członków Rady Nadzorczej wykonujących obowiązki w 2023 roku, nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów ze względu na nieuzyskanie bezwzględnej liczby głosów za.

Na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do składu Rady Nadzorczej Spółki na XI wspólną kadencję, powołani zostali jako jej członkowie:

Pan Dariusz Bednorz – jako Przewodniczący
Pani Agnieszka Kania
Pan Cezary Możeński
Pan Piotr Kruk – kandydat wybrany przez pracowników Spółki
Pan Tomasz Ogrodnik – kandydat wybrany przez pracowników Spółki

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji weszły w życie z chwilą podjęcia.

Wyszukiwarka