Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja Grupy Azoty PUŁAWY ws. cen energii elektrycznej
30.01.2019
Informacja Grupy Azoty PUŁAWY ws. cen energii elektrycznej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że: 1) Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.). 2) W cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały uwzględnione ceny i stawki opłat zgodnie z przepisami ww. ustawy- cennik dla energii elektrycznej dostępny jest w siedzibie Spółki (Dyrekcja Produkcji pokój 213). Informację o cenach można także uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 565 25 21 lub 81 565 31 51. 3) Nowe rozwiązania prawne wynikające z przedmiotowej ustawy zostaną uwzględnione w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 r., przy czym w początkowym okresie 2019 r. mogą one jeszcze nie obejmować niektórych naszych klientów. W takich przypadkach zostaną dokonane odpowiednie korekty wystawionych faktur przy uwzględnieniu regulacji ww. ustawy. W związku z powyższym prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych faktur. 4) W związku z możliwą nowelizacji ww. ustawy oraz koniecznością wydania rozporządzeń do niej, zastrzegamy sobie prawo dokonywania rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie. 5) W dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42). Zgodnie z art. 106 przedmiotowej ustawy, od dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązuje do końca 2019 r. W związku z powyższym, w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 r. zostanie uwzględniona ww. opłata kogeneracyjna.

Wyszukiwarka