Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Hubert Kamola Prezesem Zarządu Grupy Azoty Puławy
07.05.2024
Hubert Kamola Prezesem Zarządu Grupy Azoty Puławy

W dniu 7 maja Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 8 maja 2024 roku, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, Huberta Kamoli na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Tego samego dnia Grupa Azoty Puławy otrzymała rezygnację Huberta Kamoli z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja obowiązuje z dniem 7 maja 2024 roku. Hubert Kamola pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a ponadto od dnia 12 kwietnia 2024 roku był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Od 13 kwietnia br. Hubert Kamola pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., a od 20 marca był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Hubert Kamola złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Grupą Azoty Puławy, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy Huberta Kamoli dostępne są w załączeniu do raportu bieżącego, który jest dostępny pod linkiem https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Wyszukiwarka